KONU ANLATIMLARI - Matematik Canavarı


REKLAM

KONU ANLATIMLARI

6.SINIF KONULARI

6.SINIF 1.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
1.1.Doğal Sayılar
1.2.Doğru, Doğru Parçası, Işın
1.3.Çokgenler 1
1.4.Açılar
1.5.Eşlik ve Benzerlik 1
1.6.Dönüşüm Geometrisi
1.7.Örüntü ve Süslemeler

6.SINIF 2.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
2.1.Kümeler
2.2.Doğal Sayılar
2.3.Olasılık ve İstatistik-Araştırmalar için Sorular Oluşturma ve Veri Toplama
2.4.Olası Durumları Belirleme
2.5.Tablolar ve Grafikler

6.SINIF 3.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
3.1.Tam Sayılar
3.2.Doğal Sayılar
3.3.Açılar
3.4.Örüntüler ve İlişkiler
3.5.Cebirsel İfadeler
3.6.Eşitlik ve Denklem

6.SINIF 4.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
4.1.Kesirler
4.2.Ondalık Kesirler
4.3.Oran-Orantı
4.4.Uzunlukları Ölçme
4.5.Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
4.6.Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar
4.7.Olay Çeşitleri
 
6.SINIF 5.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
5.1.Ondalık Kesirler
5.2.Yüzdeler
5.3.Uzunlukları Ölçme
5.4.Sıvıları Ölçme

6.SINIF 6.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
6.1.Geometrik Cisimler
6.2.Alanı Ölçme
6.3.Hacmi Ölçme
6.4.Prizmaların Alanını Ölçme
6.5.Örüntüler ve İlişkiler-Üslü Sayılar

7.SINIF KONULARI

7.SINIF 1.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
1.1.Tam Sayılar
1.2.Rasyonel Sayılar-1
1.3.Doğrular ve Açılar

7.SINIF 2.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
2.1.Rasyonel Sayılarla İşlemler
2.2.Cebirsel İfadeler
2.3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Problemler
2.4.Çember ve Daire

7.SINIF 3.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
3.1.Oran-Orantı
3.2.Çokgenler ve Açıları Ölçme
3.3.Dörtgenlerin Kenar-Açı ve Köşegen Özellikleri
3.4.Çokgenlerde Eşlik ve Benzerlik
3.5.Tablo ve Grafikler - Sütun Grafiği - Çizgi Grafiği - Daire Grafiği
3.6.Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri7.SINIF 4.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
4.1.Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
4.2.Rasyonel Sayılarla İlgili Problem Çözme ve Kurma
4.3.Doğrusal Denklemler ve Grafikleri-Kartezyen Koordinat Sistemi
4.4.Faktöriyel
4.5.Permütasyon
4.6.Ayrık ve Ayrık olmayan Olaylar ve Olasılıkları
4.7.Olasılık-Geometri İlişkisi

7.SINIF 5.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
5.1. Dönüşüm Geometrisi-Yansıma
5.2.Dönme Hareketi, Düzlemde Bir Noktada Şekilleri Belli Bir Açı Döndürme
5.3.Süsleme ve Süsleme Kodu
5.4. Tam Sayıların Kendileriyle Tekrarlı Çarpımı - Üslü Sayılar
5.5. Örüntüleri Modelleme ve Modelleri Harflendirme
5.6. Bilinçli Tüketim Aritmetiği Yüzdeler
5.7. Faiz Hesaplama

7.SINIF 6.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
6.1. Dairesel Silindir
6.2. Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Nesneleri Çizme
6.3. Kenar-Çevre Alan İlişkisi
6.4. Paralelkenar-Eşkenar Dörtgen-Yamuk (Alan)
6.5. Çember - Daire - Daire Dilimi
6.6.Dik Dairesel Silindirin Alanı ve Hacmi
 
8.SINIF KONULARI

8.SINIF 1.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
8.1.1.Üslü Sayılar - Bilimsel Gösterim
8.1.2.Kareköklü Sayılar
8.1.3.Gerçek Sayılar - İrrasyonel Sayılar

8.SINIF 2.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
8.2.1. Özel Örüntüler (Sayı Dizileri) - Fraktallar
8.2.2. Özdeşlikler, Çarpanlara Ayrılma
8.2.3. Doğrusal Denklem Sistemleri - Eşitsizlikler
8.2.4. Koordinat Düzleminde Öteleme ve Yansıma

8.SINIF 3.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
8.3.1.Üçgende Kenar Bağıntıları
8.3.2.Üçgen Çizimi ve Üçgende Yardımcı Elemanlar
8.3.3.Üçgende Eşlik ve Benzerlik
8.3.4.Pisagor Bağıntısı - Özel Üçgenler
8.3.5.Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar- Doğrunun Eğimi


8.SINIF 4.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
8.4.1. Üçgen Prizma
8.4.2. Dikdörtgenler Prizması - Kare Prizması - Küp
8.4.3. Piramitler
8.4.4. Koni
8.4.5. Küre
8.4.6. Çok Yüzlüler ve Yapıların Görünümleri - Perspektif


8.SINIF 5.ÜNİTE KONULARI
İÇERİĞE GÖZAT
8.5.1. Kombinasyon - Permütasyon
8.5.2. Olasılık-Olay Çeşitleri
8.5.3. İstatiksel Temsil Biçimleri - Standart Sapma
8.5.4. Olasılık Çeşitleri


9.SINIF KONULARI9. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIMLARI
YANDEX


10. SINIF MATEMATİK KONULARI

11. SINIF KONULARI
TOPLAM SEMBOLÜ
ÇARPIM SEMBOLÜ
SERİLER
DİZİLER
LOGARİTMA
KARMAŞIK SAYILAR
MATRİS VE DETERMİNANT

12. SINIF KONULARI

LİMİT VE SÜREKLİLİK
TÜREV ALMA
TÜREVİN ANLAMI
EKSTREMUM NOKTALARI
L'HOSPİTAL KURALI
GRAFİKLER - ASİMPTOTLAR
BELİRSİZ İNTEGRAL
İNTEGRAL UYGULAMALARI

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM