TEST - YAŞ PROBLEMLERİ - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - YAŞ PROBLEMLERİ


YAŞ PROBLEMLERİ

1. Bir baba 35 yaşında iken kızı 2 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları oranı 14/3 olur?

A)  14    B) 7   C) 5,5     D) 3       E) 6
2. Bir babanın yaşı 27, iki çocuğunun yaşları toplamı 9 dur. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olur?

A) 2    B) 3     C) 4     D)    5    E) 93. Bir abanın yaşı, üçer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir. Baba 54 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtır?

A) 39    B) 36     C) 33     D) 30    E) 274. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. 3 yıl sonra babanın yaşı, çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olacağına göre baba bugün kaç yaşındadır?

A) 52     B) 54      C) 55      D) 56     E) 575. Bir ailede iki çocuğun yaşları m ile n, baba ve annenin yaşları ise sırasıyla ikişer basamaklı mn ile nm sayılarıdır. Babanın yaşı annenin yaşları çocukların yaşları toplamı kadar büyük olduğuna göre, babanın yaşı (mn) kaçtır?

A) 65     B) 63      C) 56      D) 54      E) 456. Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. 18 yıl sonraki yaşı, 5 in bir katı olan BA sayısıdır. Buna göre, BA sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 55    B) 65    C) 75    D) 85    E) 95


7. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. Beş yıl önce, bu annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katı olduğuna göre, bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır?

A) 8     B) 9      C)   10    D) 11   E) 128. Bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin iki yıl önceki yaş ortalaması 11 dir. Buna göre, gruptaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 24      B) 26     C) 28     D) 32      E) 369. Deniz ve Ahmet’in bugünkü yaşları toplamı 41 olduğuna göre, 10 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

A) 51    B) 56    C) 61    D) 66    E) 7110. Yaşları 5 ten büyük olan 3 kardeşin bugünkü yaşları toplamı 37 olduğuna göre, 5 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

A) 20    B) 22   C) 28    D) 30   E) 3211. Emine ile annesinin yaşlarının toplamı 39 dur. 2 yıl önce annesinin yaşı Emine’nin yaşının 4 katı olduğuna göre, Emine şimdi kaç yaşındadır?

A) 6    B) 7     C) 8       D) 9       E) 1012. 14 ve 15 yaşındaki öğrencilerden oluşan 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı 570 tir. Bu sınıfta 15 yaşında olan kaç öğrenci vardır?

A) 28     B) 25     C) 20     D) 15     E) 10

13. Bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orantılı olan iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları 4 ve 5 ile orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır?

A) 26    B) 24    C) 20    D) 18    E) 1614. Bir ailenin bütün bireylerinin bugünkü yaşları toplamı 150, üç yıl önceki yaş ortalaması 27 dir. Üç yıl içinde birey sayısında değişiklik olmayan bu ailede kaç birey vardır?

A) 3    B) 4     C) 5     D) 6      E) 715. Ahmet ile Hasan’ın bugünkü yaşları toplamı 56 dır. Hasan, kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88 olacaktır. Buna göre, Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 18     B) 27    C) 36    D) 45    E) 5416. Murat ve annesinin bugünkü yaşları oranı 1/3 tür. 5 yıl sonra bu oran 3/7 olacağına göre, Murat ile annesinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

A) 60   B) 55    C) 50   D) 45   E) 4017. Bir annenin bu günkü yaşı, kızının yaşının 6 katıdır.  Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde, ikisinin yaşlan toplamı 85 olacağına göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 24    B) 30    C) 36    D) 42    E) 4818. Ahmet ile Hasan’ın bugünkü yaşları toplamı 54 tür. Ahmet, Hasan’ın bu günkü yaşındayken Hasan 18 yaşında olduğuna göre, Ahmet bugün kaç yaşındadır?

A) 28     B) 29     C) 30     D) 32     E) 3419. Oya 12 yaşında, Gül x yaşındadır. Gül 3x+10 yaşında geldiğinde, Oya kaç yaşında olur?

A) x+10        B) x+14       C) x+24    D) 2x+10      E) 2x+221-B 1969 ÜSS
2-B 1978 ÜSS
3-C 1987 ÖSS
4-E 1990 ÖYS
5-D 1990 ÖYS
6-C 1991 ÖSS
7-C 1992 ÖYS
8-A 1994 ÖSS
9-C 1995 ÖSS
10-B 1996 ÖSS
11-D 1996 ÖYS
12-E 1998 ÖSS
13-B 1998 ÖYS
14-C 1999ÖSS1
15-C 1999ÖSS2
16-E 2000 ÖSS
17-B 2001 ÖSS
18-C 2002 ÖSS
19-E 2003 ÖSS

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM