TEST - TEMEL KAVRAMLAR-2 - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - TEMEL KAVRAMLAR-2


TEMEL KAVRAMLAR-2DOĞAL ve TAM SAYILAR ARASINDA ANALİZ


1. x, y, x farklı üç pozitif tamsayı olmak üzere
xyz=6,
         xz=3 ve
         y=2 ise x¹1 dir.
Buna göre x, y, z sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1, 2, 3      B) 1, 3, 2     C) 3, 2, 1      D) 3, 1, 2      E) 2, 1, 3

2. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere
         3a=5b
         c=2a
olduğuna göre, c nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 60     B) 30    C) 10     D) 6     E) 5

3. x ve y pozitif tamsayılar ve 
 
olduğuna göre, z nin en büyük değeri için x+y+z kaçtır?

A) 10     B) 9      C) 8      D) 7     E) 5

4. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere
         2x+3y=27
koşulunu sağlayan kaç y değeri bulunur?

A) 6      B) 5      C) 4      D) 3     E) 2

5. K ve M pozitif tamsayılar,


olduğuna göre, K nın alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

 6. a, b, c pozitif tamsayılar,
         a-b=1
         a-c=5
olduğuna göre, a+b+c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 9     B) 12     C) 13      D) 14     E) 17

7. a, b, c pozitif tam sayılar ve 
olduğuna göre, a+b+c toplamının en küçük değeri kaçtır?


A) 10    B) 15    C) 20     D) 30    E) 45

8. a ve b pozitif tamsayılar ve 
olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 16     B) 20     C) 24     D) 28     E) 36

9. x, y, x, sıfırdan farklı birer tamsayı ve x+y=z olduğuna göre, x+y+z toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 16    B) 22     C) 24      D) 33      E) 36

10.  x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve
         2x+3y-z=94
olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

A) 1       B) 2       C) 3        D) 4       E) 5

11. x ve y birer pozitif tam sayılar olmak üzere
         x>3   2x+3y=96
olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 29      B) 28     C) 26      D) 23     E) 22


12. a, b, c birbirinden farklı pozitif tamsayılar ve
           

olduğuna göre, b nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 2     B) 3     C) 7     D) 11     E) 15

13. a ve b birer tamsayı olmak üzere,    
      
         16<a+b<28 , 


olduğuna göre, a-b farkı en çok kaçtır?

A) 8     B) 10     C) 11      D) 12     E) 14

14. a,b pozitif tamsayılar ve
a.b = 2a+14
olduğuna göre, b nin en küçük değeri almasını sağlayan a aşağıdaki aralıklardan hangisindedir?

A) [13,15]     B) [10,12]     C) [7,9]        D) [4,6]        E) [1,3]

15. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 3/7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

A) 42    B) 45    C) 48    D) 51    E) 54

16. 1 den 6 ya kadar olan rakamlar kullanılarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, altı basamaklı ABCDEF sayısında A+B=C+D=E+F dir. Bu koşulları sağlayan en büyük ABCDEF sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 1    B) 2     C) 3     D) 4    E) 5

17.  a, b, c pozitif tamsayılar ve
       a . b = 4
       a . c =12
olduğuna göre, a + b+ c toplamının en küçük değeri kaçtır?

A) 6    B) 8    C) 10    D) 12   E) 17

18. 1, 3, 6, 7, 9 rakamlarını kullanarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, beş basamaklı KMPTS sayısında K+M=T+S dir. Bu koşulları sağlayan kaç tane beş basamaklı KMPTS sayısı vardır?

A) 8   B) 7   C) 6    D) 5    E) 4

19. 1 den 54 e kadar olan tamsayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak
         a=1 2 3 4 ... 9 10 11 12 ... 53 54
şekilden 99 basamaklı bir a sayısı oluşturuyor. Buna göre, a nın soldan 50. rakamı kaçtır?

A) 1      B) 2     C) 3      D) 6      E) 9


20. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilen, rakamları tekrarlı ve tekrarsız tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?

A) 495   B) 497   C) 503    D) 515    E) 523

TEK VE ÇİFT SAYILAR

21. a ve c birer tamsayı olmak üzere c/2=a ve a¹0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) c bir çift tamsayıdır.
B) c pozitiftir.
C) a pozitiftir.
D) a bir çift sayıdır.
E) a bir tek sayıdır.

22. a doğal sayısı 4 ile bölünebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir?
A) a2      B) a3      C) a/4       D) a/2      E) 3a

23. a, b, c çift sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır?
24.24. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden han­gisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır?

A) a-1           B) a2+1      C) a2+a
D) a2-2a+1    E) a325. a, b, c birer tamsayı ve
         a.b=2c-1
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) a ve b tek sayılardır.
B) a ve b çift sayılardır.
C) a çift, b tek sayıdır.
D) a-b tek sayıdır.
E) a+b tek sayıdır.


ARDIŞIK SAYILAR


26. Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 120 dir. Bu sayılardan küçük olanı kaçtır?

A) 19     B) 21    C) 27     D) 29    E) 31

27. Ardışık iki pozitif tam sayıdan küçük olanın 3 katı ile büyük ile büyük olanın 2 katının toplamı 107 dir. Buna göre, küçük sayı kaçtır?

A) 17     B) 18     C) 19      D) 20    E) 21

28. Ardışık 15 pozitif tamsayının toplamı 2085 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?

A) 127  B) 129   C) 130   D) 132   E) 138

29. Serap bir kitabı her gün bir önceki günden 5 sayfa fazla okuyarak 6 günde bitiriyor. Serap 3. günün sonunda kitabın 1/3 ünü okuduğuna göre, kitap kaç sayfadır?

A) 126   B) 129   C) 132   D) 134  E) 135

FAKTÖRİYEL

30. 
aşağıdakilerden hangisine eşittir?


31. a ve n pozitif tamsayılar,
         5!=2n.a
olduğuna göre, n en fazla kaçtır?

A) 6     B) 5     C) 4     D) 3     E) 2

1-C 1984 ÖSS
2-C 1985 ÖSS
3-A 1985 ÖSS
4-C 1985 ÖSS
5-A 1991 ÖSS
6-B 1991 ÖSS
7-B 1993 ÖSS
8-D 1993 ÖSS
9-D 1994 ÖSS
10-A 1994 ÖYS
11-D 1995 ÖSS
12-B 1995 ÖYS
13-D 1996 ÖSS
14-A 1996 ÖYS
15-B 1998 ÖYS
16-C 1999 ÖSS2
17-B 1999ÖSS2
18-A 2000 ÖSS
19-C 2003 ÖSS
20-A 2003 ÖSS
21-A 1982 ÖSS
22-C 1986 ÖSS
23-C 1997 ÖSS
24-C 2001 ÖSS
25-A 2002 ÖSS
26-D 1993 ÖYS
27-E 1994 ÖYS
28-D 1995 ÖYS
29-E 1996 ÖYS
30-B 1978 ÜSS
31-D 1991 ÖSSFaydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM