TEST - SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ve TABAN ARİTMETİĞİ - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ve TABAN ARİTMETİĞİ


SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ve

 TABAN ARİTMETİĞİ
SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ


1. İki basamaklı bir sayının rakamlarının yer­leri  değiştirilirse, sayı 27 büyüyor. Bu sayının rakamları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1   B) 2    C) 3     D) 4       E) 52. Her biri en az iki basamaklı olan 10 tane sayı vardır. Bunlardan her birinin birler basamağındaki rakam, sayısal değeri bakımından 1 küçültülür, onlar basamağındaki rakam 1 büyültülürse bu 10 sayının toplamı ne kadar artar?

A) 80     B) 89      C) 90     D) 99      E) 1013. a, b rakamlarından oluşan iki basamaklı ab sayısı, rakamlarının toplamının x katı, ba sayısı rakamları toplamının y katı olduğuna göre x+y toplamı kaçtır?

A) 8     B) 9      C) 10      D) 11     E) 12
4.       x=A4BC2
         y=A2BC4
Yukarıda verilen x ve y sayıları, birer ve binler basamağı yer değiştirmiş olan 5 basamaklı iki sayıdır. Buna göre, x-y farkı kaçtır?

A) 2     B) 8    C) 198     D) 1998    E) 20005. ABCD ve ACBD dört basamaklı birer sayıdır. Bu iki sayının farkı 540 olduğuna göre, ½B-C½ farkı kaçtır?

A) 3     B) 4     C) 5     D) 6     E) 86. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı 4 tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 297 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?

A) 2   B) 3   C) 5  D) 7   E) 97. Üç basamaklı ABC sayısı iki basamaklı AB sayısından 232 fazladır. Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A) 13     B) 14    C) 15    D) 16     E) 178. Rakamları birbirinden farklı olan ve yüzler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakam yer değiştirdiğinde sayı değeri 693 artan, üç basamaklı kaç tane ABC doğal sayısı vardır?

A) 8   B) 10    C) 12     D) 14   E) 169. Üç basamaklı  4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır?

A) 19   B) 25   C) 27    D) 29    E) 3210. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı kaçtır?

A) 2    B) 3    C) 5   D) 6    E) 911. Rakamları birbirinden farkı beş basamaklı 28A9B sayısının 9 ile bölümünden kalan 7, aynı sayının 5 ile bölümünden kalan ise 1 dir. A¹0 olduğuna göre, A-B farkı kaçtır?

A) 6    B) 5   C) 4    D) 3   E) 2
12. A ve B birer rakam, AB ve BA da iki basamaklı sayılardır. Buna göre, AB-BA farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 9    B) 18    C) 36    D) 54    E) 61


TABAN ARİTMETİĞİ13. (3a03)4=(140a)5 olabilmesi için a ne olmalıdır. ( 4 ye 5 taban gösterir.)

A) 1   B) 2    C) 3   D) 4   E)514. 38 in hangi tabandaki karşılığı 123 tür?

A) 5   B) 4   C) 3   D) 2   E) 115. n tabanına göre 101 sayısı 10 tabanına göre 50 ye eşit olduğuna göre n aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4      B) 5      C) 6       D) 7        E) 816. 7 tabanındaki 266 sayısının 10 tabanındaki yazılışı nedir?

A) 184    B) 158    C) 146     D) 62     E) 3817. 7 tabanındaki (356)7 sayısının bir fazlası aynı tabanda nasıl yazılır?

A) 357   B) 360    C) 363    D) 365    E) 36618. 10 ve 3 sayı tabanını göstermek üzere
         (222)10-(222)3
farkı, 10 tabanına göre kaçtır?

A) 192   B) 196    C) 206    D) 208    E) 21219. a sıfırdan farklı bir rakamı, 4 ve m sayı tabanını göstermek üzere,
         (aaa)4=(aa)m
olduğuna göre, m kaçtır?

A) 9     B) 12     C) 15    D) 18     E) 2020. 3, sayı tabanını göstermek üzere,
         (211)3-(112)3
farkı, 3 tabanına göre kaçtır?

A) 22    B) 21     C) 20    D) 12    E) 1021. 5, sayı tabanını göstermek üzere,
         (123)5x(32)5
çarpımı, 5 tabanına göre kaçtır?

A) 100321    B) 100111     C) 10041    D) 141     E) 10422. 2, sayı tabanını göstermek üzere, (110)2-(11)2 farkı, 2 tabanına göre kaçtır?

A) 1010     B) 101    C) 11     D) 10    E) 123. m ve 6 sayı tabanları olmak üzere (121)m=(100)6 olduğuna göre, m kaçtır?

A) 3      B) 4      C) 5       D) 7      E) 824. 2 ve 5 sayı tabanını göstermek üzere
         (2a)5=(1011)2
olduğuna göre, a kaçtır?

A) 0      B) 1     C) 2     D) 3     E) 425. 4, sayı tabanını göstermek üzere, (213)4x(23)4 çarpma işleminin sonucu 4 tabanına göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13231      B) 13221        C) 13213
D) 12321      E) 1223126. 10 ve m sayı tabını göstermek üzere, (97)10=(241)m olduğuna göre, m kaçtır?

A) 9    B) 8     C) 7    D) 6    E) 5


27. m sayı tabanını göstermek üzere,
         (321)m.(3)m=(2013)m
olduğuna göre, m kaçtır?

A) 8   B) 7    C) 6    D) 5    E) 428. 84 doğal sayısı 4 tabanına göre yazıldığında, kaç basamaklı bir sayı elde edilir?

A) 4    B) 5    C) 6    D) 7    E) 8


1-C 1981 ÖSS
2-C 1982 ÖSS
3-D 1984 ÖSS
4-D 1986 ÖSS
5-D 1989 ÖSS
6-D 1994 ÖYS
7-B 1999 ÖSS1
8-E 1999 ÖSS1
9-E 1999 ÖSS2
10-B 2000 ÖSS
11-C 2001 ÖSS
12-E 2002 ÖSS
13-B 1975 ÜSS
14-A 1975 ÜSS
15-D 1988 ÖSS
16-C 1988 ÖSS
17-B 1989 ÖSS
18-B 1990 ÖSS
19-E 1990 ÖSS
20-E 1991 ÖSS
21-C 1992 ÖSS
22-C 1993 ÖSS
23-C 1994 ÖSS
24-B 1995 ÖSS
25-E 1996 ÖYS
26-D 1997 ÖSS
27-D 1997 ÖYS
28-D 2001 ÖSS


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM