TEST - SAYI PROBLEMLERİ-2 - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - SAYI PROBLEMLERİ-2


SAYI PROBLEMLERİ-2
ÖZEL DENKLEM PROBLEMLERİ

1. A bitkisinin boyu, B bitkisinin 3 katı, C bitkisinin 6 katıdır. B bitkisi kendi boyunun iki katına geldiği zaman, A bitkisinin boyu C bitkisinin boyunun 2 katından 10 cm fazla olacaktır. Her bitki yılda 1 cm uzadığına göre her bitkinin boyu kaç cm dir?

A) (7, 21, 42)   B) (6, 12, 36)  C) (4, 8, 24)
D) (5, 10, 30)   E) (3, 6, 18)2.

Bir kişiye doğru olanlara Evet (E), yanlış olanlara Hayır (H) yazarak cevaplayacağı beş soru veriliyor. Bu   beş sorunun doğru cevaplarının, tabloda verilen beş cevaplama biçiminden biri olduğu söyleniyor. Bu kişi 3. sorunun doğru cevabının H olduğunu biliyor. 2. sorunun doğru cevabını da bulunca, başkalarına bakmadan uygun cevaplara biçimini doğru olarak seçiyor. Buna göre, doğru olan cevaplara biçimi han­gisidir?

A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V3. Bir sınav sonucunu değerlendirmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notları kullanıyor. 25 kişinin katıldığı sınavda bu notların her biri en az bir kez kullanıldığına göre, aynı notu alan en çok kaç kişi bulunabilir?

A) 13      B) 14      C) 15      D) 16      E) 174. 700 paket eşya, araba veya hamalla taşınacaktır. En çok 60 paket götürebilen araba her gidiş içîn 80 lira en çok 20 paket  götürebildi hamal ise her gidiş için 30 lira almaktadır. Eşyanın tümü  en az kaç liraya taşınabilir?

A) 880   B) 940   C) 960    D) 1050     E) 11205. Ölçeği 1/50 olan bir ev projesinde bir oda 48 cm2 lik yer kaplıyorsa, bu oda gerçekte kaç m2 dir?

A) 6      B) 8      C) 10     D) 12     E) 146. 20 kg lık tereyağını 120 000 liraya alan bir bakkal, bunu net ağırlığı 250 gr olan paketler halinde satılacaktır. Her paket için 50 liralık paketleme masrafı olmaktadır. Bu bakkal, 20 kg tereyağı satışından 28 000 lira kâr etmek istediğine göre bir paket yağı kaç liradan satmalıdır?

A) 1850  B) 1870  C) 1900   D) 1925  E) 19507. Maliyeti sırasıyla a, b ve c lira olan bir  kurşun kalem, bir tükenmezkalem ve bir dolmakalemden oluşan  üçlü yazı   takımı, aşağıdakilerin hangisin­de verilen fiyatla satılırsa kesin olarak kâr  edilir?

A) a+b+c  lira        B)  b+a+10
C) c+b+10   lira     D) a+c+10  lira
E) a+b+c+1 lira8. Bir depo, aynı hacimdeki 10 kova ile 15 sefer su taşınarak doldurulabilmektedir. Bu deponun 6 seferde doldurulabilmesi için, aynı hacimdeki kaç kovaya daha gerek vardır?

A) 24      B) 22      C) 20      D) 18      E) 15


9. Ayşe parasının yarısını Buket’e vermiş. Buket de oluşan paranın yarısını harcamıştır. Buketin başlangıçta 80 000 lirası, son durumda da 100 000 lirası olduğuna göre, Ayşe’nin başlangıçta kaç lirası vardır?

A) 160 000      B) 180 000     C) 200 000
D) 220 000     E) 240 00010. Aylık geliri sabit olan bir kimse, her ay gelirinin 1/24 ünü A kasasına, 1/x ini de B kasasına koymaktadır? Bir kimsenin 15 ayda her iki kasada biriken paraların toplamı bir aylık gelirine eşit olduğuna görü x kaçtır?

A) 48     B) 40      C) 35      D) 30      E) 2511. Bir miktar fındık önce 18 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Daha sonra çocuklardan 6 sı fındıklarını öbür çocuklara eşit olarak paylaştırılınca, öbürleri ilk paylarından 10 tane daha fazla fındık almış oluyor. Buna göre toplam fındık sayısı kaçtır?

A) 360    B) 396    C) 414    D) 432   E) 45012. Makineyle 8 dakikada yapılan bir iş, elle 24 dakikada yapılmaktadır. Bir işçi bu işi yapmaya önce makineyle başlayarak 6 dakika çalışmış, sonra elle devam ederek işi tamamlamıştır. Buna göre, işçi elle kaç dakika çalışmıştır?

A) 2      B) 3     C) 4     D) 6    E) 813. Bir traktörün büyük (arka) tekerleğinin yarıçapı küçük (ön) tekerleğinin yarıçapının 2 katıdır. 60 metrelik mesafede küçük tekerlek büyük tekerlekten 20 devir fazla yaptığına göre, küçük tekerleğin çevresi kaç metredir?

A) 1     B) 1,5     C) 2     D) 2,5    E) 314. Bir öğrenci elindeki parayla, 20 tam bilet ile 10 öğrenci bileti ya da sadece 25 tam bilet alabiliyor. Öğrenci, bu parayla kaç tane öğrenci bileti alabilir?

A) 60     B) 50    C) 40    D) 30    E) 20


15. Bir manav 3 tanesini 20 000 TL den aldığı limonların 5 tanesini 50 000 TL den satmıştır. Manav, aldığı limonların tümünü satarak 250 000 TL kâr ettiğine göre, kaç tane limon satmıştır?

A) 120    B) 100    C) 90    D) 75     E) 60


16. Tanesi x liradan alınan bardakların 1/5i taşıma sırasında kırılmıştır. Kalan bardakların tanesi y liradan satılmıştır. Bu alışverişten ne kar ne de zarar edildiğine göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) x=5y       B) x=6y     C)4x=3y
D) 5x=4y     E) 12x=5y


17. Kırtasiyeciden 2 silgi, 3 kalem, 4 defter alan bir kimse, toplam 1 600 000 TL ödemiştir? Bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının 2 katı, bir defterin fiyatı da bir kalemin fiyatının 4 katı olduğuna göre, bir silginin fiyatı kaç TL dir?

A) 30 000    B) 40 000    C) 50 000
D) 60 000    E) 70 00018. 400 litrelik bir havuz 5 ve 6 litrelik kovalarla su taşınarak doldurulacaktır. Kovaların her ikisinin de en az birer kez kullanılması koşuluyla, bu havuzun tamamı en az sayıda kaç kova su ile dolar?

A) 65     B) 66    C) 67       D) 74       E) 8019. Bir bahçede boyaları 50 cm ve 40 cm olan iki ağaç fidesi dikilmiştir. Bu fidelerden boyu 50 cm olan haftada 2 cm, diğeri de haftada 1 cm uzamaktadır. Buna göre, 20. haftanın sonunda bu iki fidenin boyları arasındaki fark kaç cm olur?

A) 18    B) 20    C) 25    D) 30    E) 35

20. Su dolu bir sürahinin ağırlığı a gramdır. Suyun 1/3 ü boşaltılınca, sürahinin ağırlığı b gram olmaktadır. Buna göre, boş sürahinin ağırlığı kaç gramdır?

A) a-2b   B) 2a- b   C) 2b-a     D) 3b-2a    E) 3b-a21. 400 üyeli bir parlamento 3 partiye mensup milletvekillerinden oluşmuştur ve her partinin milletvekili sayısı birbirinden farklıdır. Bu parlamentoda güvenoyu için en az 201 oy gerekmektedir. Güvenoyu için herhangi iki partinin milletvekili sayıları toplamı yeterli olduğuna göre, parlamentodaki en küçük partinin milletvekili sayısı en az kaçtır?

A) 1      B) 2     C) 3     D) 4     E) 5


22.

Şekildeki satır ve sütunların kesişiminde verilen sayılar, bulundukları satır ve sütunun belirttiği iki kent arasındaki yolun km cinsinden uzunluğu göstermektedir. Örneğin, A ile D kentleri arasındaki yol 130 km dir. A, B, C, D, E kentleri aynı yol üzerinde ve yazılan sırada, x+y kaçtır?

A) 90    B) 100    C) 120    D) 130    E) 14023. a tanesi b TL den satılan kalemlerden c tane satın alınarak d TL ödeniyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) ab=cd       B) ac=bd         C) ad=bc
D) a2b=cd2    E) a2d=bc2    24. 62 kalem, 5 lik, 6 lık ve 8 lik gruplara ayrılarak paketlenmiştir. Toplam paket sayısı 11 olduğuna göre, içinde 5 kalem olan paket sayısı en çok kaçtır?

A) 6      B) 7      C) 8     D) 9     E) 10
25. Tek tür mal üreten bir atölyede makinelerden biri a saatte b birim mal üretiyor. Aynı süre içinde bu makinelerin c katı mal üreten başka bir makine, b birim malı kaç saatte üretir?

A) a/b    B) a/c    C) b/c    D) ab/c    E) bc/a


26. Bir sınıfta matematik sınavda aldığı 2, 3 ve 4 olan öğrencilerden 8 kişilik bir grup oluşturulmuştur. Grupta bu üç puandan her birini alan en az bir öğrenci bulunmaktadır ve grubun puan ortalaması 25/8 dir. Bu grupta puanı 3 olan en çok kaç öğrenci bulunabilir?

A) 6    B) 5    C) 4    D) 3     E) 2


1-D 1976 ÜSS
2B 1981 ÖSS
3-D 1982 ÖSS
4-B 1983 ÖSS
5-D 1989 ÖSS
6-C 1989 ÖYS
7-E 1992 ÖYS
8-E 1994 ÖSS
9-E 1994 ÖSS
10-B 1994 ÖYS
11-A 1995 ÖSS
12-D 1995 ÖSS
13-B 1995 ÖSS
14-B 1996 ÖSS
15-D 1996 ÖSS
16-D 1997 ÖSS
17-B 1997 ÖYS
18-C 1998 ÖSS
19-D 1998 ÖYS
20-D 2000 ÖSS
21-C 2002 ÖSS
22-C 2002 ÖSS
23-C 2002 ÖSS
24-C 2002 ÖSS
25-B 2003 ÖSS
26-B 2003 ÖSS
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM