TEST - MODÜLER ARİTMETİK - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - MODÜLER ARİTMETİK


MODÜLER ARİTMETİK

1. 324 ün mod 7 ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2       B) 4       C) 1      D) 3      E) 02. Z/7 de 2x+5=1  denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3   B)  5   C) 1   D) –4    E) 23. {0, 1, 2, 3, 4, 5} evrensel kümesinde 4x2=1 (mod 6) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {5}    B) {4}   C) {2}    D) {1}   E) Æ4.       5-Xº4 (mod7)
olduğuna göre, x in alabileceği pozitif en küçük iki değerin toplamı kaçtır?

A) 7    B) 8    C) 9     D) 10      E) 115.       161991ºx(mod 7)
olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4     E) 56.    (1991)92ºx(mod 5)
olduğuna göre, x kaçtır?

A) 0     B) 1     C) 2      D) 3      E) 47.   (1993)xº2(mod 5)
olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

A) 0      B) 1      C) 3      D) 7      E) 10
8.       31994ºx(mod5)
olduğuna göre, x kaçtır?

A) 4       B) 3       C) 2       E) 1     E) 7
9. (1995)1995 in 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0      B) 1     C) 2     D) 3     E) 410.       (96)10+(97)2
toplamının 5 ile bölümün­den kalan kaçtır?

A) 0     B) 1     C) 2     D) 3      E) 411. (127)9 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 512. 32795=x olduğuna göre, x sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 9    B) 7    C) 5    D) 4    E) 313. Tam 12 yi gösteriyorken çalıştırılan bir saatin akrebi, 1999 saatlik süre dolduğu anda kaçı gösterir?

A) 3    B) 5     C) 7     D) 8    E) 914. 373 ün 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 4    B) 3   C) 2   D) 1   E) 0

15. x iki basamaklı bir doğal sayı,
xº2(mod 3)
xº2(mod 5) olduğuna göre,
x in en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 92    B) 109    C) 124   D) 154  E) 16916. 2323 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 1    B) 3     C) 7    D) 8     E) 917. 365 günlük bir yıldaki cumartesi ve pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?A) 102   B) 103    C) 104    D) 105   E) 10618. 66+65 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0     B) 1    C) 2    D) 3     E) 419. 1<a£10 olmak üzere,
         12-aº0(moda)
denklemini sağlayan kaç tane a tamsayısı vardır?

A) 5    B) 4    C) 3   D) 2   E) 1


1-C 1973 ÜSS
2-B 1974 ÜSS
3-E 1977 ÜSS
4-C 1990 ÖYS
5-D 1991 ÖYS
6-B 1992 ÖYS
7-C 1993 ÖYS
8-C 1994 ÖYS
9-A 1995 ÖYS
10-A 1996 ÖYS
11-A 1998 ÖSS
12-E 1998 ÖYS
13-C 1999ÖSS2
14-B 2000 ÖSS
15-B 2001 ÖSS
16-C 2001 ÖSS
17-D 2001 ÖSS
18-C 2002 ÖSS
19-B 2002 ÖSS

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM