TEST - İŞCİ-HAVUZ PROBLEMLERİ - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - İŞCİ-HAVUZ PROBLEMLERİ


İŞCİ-HAVUZ PROBLEMLERİ
1.  Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu 12 saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa, boş havuzu kaç saatte dolar?


A) 2    B) 2/3   C)     D) 26/3    E) 

2. Üç işçi bir işi birlikte çalışmak suretiyle 4 günde bitiriyor. Bunlardan birincisi bu işi yalnız başına 12 günde, ikincisi 8 günde bitirdiğine göre üçüncü işçi bu işi yalnız başına kaç günde bitirir?

A) 12    B) 16   C) 18    D) 20   E) 243. Hacmi V litre olan bir depoya bir dakikada gelen su miktarı a litredir. t dakika sonra deponun boş kısmının hacmi kaç litre olur?

4. Üç işçi belli bir işçi sırasıyla x, y, z günde bitirebilmektedir. Üçü birden aynı işi 24 günde bitirebildiğine ve x, y, z arsında x<y<z bağıntısı bulunduğuna göre, z aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 25     B) 48      C) 52     D) 72      E) 735. Ahmet bir işi x günde, Mehmet ise aynı işi x/2 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte aynı işi 2 günde bitirdiklerine göre, x kaçtır?

A) 4      B) 6       C) 8     D) 10      E) 12

6. Bir işçi belli bir işi 10 günde, başka bir işçi de aynı işi 15 günde bitirebilmektedir. İki işçi birlikte bu işi kaç günde bitirebilir?

A) 5    B) 6     C) 7      E) 8     E) 97. Hasan ile Oya bir işi birlikte çalışarak 30 günde yapabiliyorlar. Birlikte işe başlayıp 10 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor; Oya 60 gün daha çalışarak işi tamamlıyor. Bu işin tümünü Oya tek başına kaç günde yapabilir?

A) 100     B) 90    C) 85      D) 80     E) 758. Ahmet bir işi x günde, Mehmet ise aynı işi x/2 günde tamamlayabiliyor. Ahmet ve Mehmet bu işi birlikte 4 günde bitirebiliyor. Mehmet tek başına işi kaç günde tamamlar?

A) 6     B) 7      C) 8      D) 9      E) 109.
               

Şekildeki I. havuz fıskiyeden akan, diğer ve üstteki havuzdan taşan su ile dolmaktadır. Havuzun hacmi sırasıyla V, 2V ve 6V dir. I. Havuz 2 saatte dolduğuna göre, fıskiyeden 10 saat su aktığında III. Havuzun kaçta kaçı dolmuştur?

10. Hacmi v litre olan bir havuza dakikada a litre su akmaktadır. Havuzun yarısının kaç dakikada dolacağını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

11. Bir havuza açılan  iki  musluktan, birincisi  havuzun tamamını  a saatte, ikincisi  havuzun  tamamını 2a/3 saatte doldurmaktadır. Bu havuzun tamamını, muslukların ikisi birlikte, 6 saatte doldurabildiğine göre, ikinci  musluk tek başına kaç saatte doldurur?

A) 8      B) 10     C) 12      D) 14      E) 1612. Bir musluk, boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarı %20 azaltılırsa, boş havuz kaç saatte dolar?

A) 15     B) 16    C) 17     D) 18    E) 2013. Boş bir havuzu iki musluktan birincisi ikinciden 15 saat daha kısa sürede doldurmaktadır. Bu havuz boş iken, iki musluk birlikte havuzu 10 saatte doldurduğuna göre, ikinci musluk tek başına kaç saatte doldurur?

A) 20     B) 25     C) 30     D) 35    E) 4014. Bir usta 3 günde 2 çift ayakkabı, bir kalfa ise 5 günde 2 çift ayakkabı yapmaktadır. İkisi birlikte, 48 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar?

A) 30    B) 35    C) 40    D) 45    E) 5015. Bir havuzu % 20 lik tuzlu su akıtan bir musluk 10 saatte, % 30 luk tuzlu su akıtan başka bir musluk 15 saatte dolduruyor. Boş olan bu havuz muslukların ikisi birlikte açılarak doldurulduğunda, havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 24     B) 25     C) 26     D) 28    E) 3016. Aile ile Burak, birlikte çalışarak 10 saatte bitirilecekleri işi yapmaya başlıyorlar. İkisi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Geriye kalan işi Burak 9 saatte bitirdiğine göre, bu işin tümünü Ali tek başına kaç saatte bitirebilirdi?

A) 30     B) 26     C) 25     D) 24     E) 18

1-C 1968 ÜSS
2-E 1980 ÜSS
3-E 1984 ÖSS
4-E 1984 ÖSS
5-B 1986 ÖSS
6-B 1987 ÖYS
7-B 1988 ÖSS
8-A 1988 ÖYS
9-C 1989 ÖSS
10-D 1990 ÖSS
11-B 1992 ÖYS
12-A 1993 ÖSS
13-C 1997 ÖSS
14-D 1997 ÖYS
15-A 1999ÖSS1
16-A 2003 ÖSS
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM