TEST - HIZ PROBLEMLERİ - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - HIZ PROBLEMLERİ


1. A kentinden B kentine gitmek için aynı anda yola çıkan iki otomobilden birincisi saatte 30 km, ikincisi de saatte 40 km hızla, gidiyor. İkinci otomobil B kentine 2 saat önce vardığına göre, A ve B kentleri arası kaç km dir?

A) 180   B) 240   C) 280  D) 300      E) 320

2.
İki yarışmacı şekildeki A noktasından aynı anda koşuya başlıyor. Birisi AB yönünde v1 hızı ile, diğeri AD yönünde v2 hızı ile, ABCD karesi çevresinde koşuyorlar. İki yarışmacı, ilk kez BC nin E orta noktasında karşılaştığına göre, v2/v1 =?
A)2     B)5/3      C)3/2     D)4/3     E)5/4

3. A kentinden B kentine giden ve durmadan geri dö­nen bir otomobil, gidişinde ortalama 60 km, dönüşünde 40 km hız yapmıştır. Bu otomobil 4 saatte gidip geldiğine göre A dan B ye kaç saatte gitmiştir?

A) 1,1    B) 1,2    C) 1,4    D) 1,6    E) 1,84. Hızları sırasıyla v1 , v2 , (v1-v2) olan üç taşıttan birincinin t saatte aldığı yol a, ikincinin t/2 saatte aldığı yol b olduğuna göre üçüncünün t saatte aldığı yol  nedir?
5. Bir hareketli belli bir yolu saatte ortalama a km hızla b saatte almıştır. Hareketli, ortalama hızını saatte 1 km eksiltse aynı yolu kaç saatte alır?
6. “Bir çember üzerinde yarışan iki hareketliden ikincisi, iki turluk bir yarışı 5 dakika önce bitirmiştir.” Aşağıdaki durumların hangisinde bu yarışın sonucu değiştirdi?

A) Çemberin çevresinin 2 katı uzunluğunda, düz bir yolda yarış yapılsaydı.
B) Çemberin yarıçapı 2 katına çıkarılıp 1 turluk yarış yapılsaydı.
C) Çemberin yarıçapı ve hareketlilerin hızları yarıya düşürülseydi.
D) Çemberin yarıçapı yarıya düşürülüp 4 turluk yarış yapılsaydı.
E) Hareketlilerin hızları 2 katına çıkarılıp 1 turluk yarış yapılsaydı.
7. Bir koşucunun l birim uzunluğundaki bir yolu t saatte koşması isteniyor. Koşucu yolun 1/3 ünü t/2 saatte koştuğuna göre, geri kalan yolu zamanında tamamlaması için hızını kaç katına çıkarmalıdır?

A)5/3     B)4/3    C)3/2     D)2    E)3

8. Bir araba 50 km/saat hızla a saat, 60 km/saat hızla b saat yol alıyor. a>b olduğuna göre bu yolculuk sırasında arabanın ortalama hızı kaç km/saat olabilir?

A) 58     B) 57     C) 56     D) 55    E) 54


9. 
Hızı saatte 80 km olan bir hareketli A noktasından, hızı saatte 120 km olan diğer bir hareketli B noktasından birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar ve C gibi bir noktada karşılaşıyorlar. A dan hareket eden, karşılaştıklarından 3 saat sonra B noktasına vardığına göre, AB arası kaç km dir?

A) 600   B) 520    C) 480    D) 400   E) 36010. 600 km lik yolun bir kısmı toprak bir kısmı asfalttır. Bu yolu kat edecek olan bir aracın topraktaki ve asfalttaki ortalama hızı sırası ile 60 km/saat ve 90 km/saat tir. Araç yolun tamamını 8 saatte aldığına göre, yolun asfalt kısmını kaç saatte gider?

A) 5,5     B) 5     C) 4,5     D) 4     E) 3,511. 
İki otomobil A ve B noktalarından aynı anda, aynı yönde hareket ediyor. A dan hareket edenin hızı 75 km/saat, diğerinin ki 60 km/saat tir. A dan hareket eden 5 saat sonra diğerine yetiştiğine göre, A ile B arası kaç km dir?

A) 75    B) 150    C) 200     D) 300   E) 375


12. 
Hızları dakikada 12 metre ve 8 metre olan iki hareketli, çember üzerindeki A noktasından aynı anda ters yönde hareket ettikten 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Hareketlerinden hızlı olanı, karşılamalardan kaç dakika sonra A ya ulaşır?

A) 3      B) 4     C) 5      D) 6      E) 813.
Hızı saatte a km olan bir hareketli A kentinden, hızı saatte b km olan diğer bir hareketli B kentinden aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra karşılaşıyor. a>b dir. İki hareketli aynı koşullarla aynı anda, aynı yönde hareket etselerdi kaç saat sonra A kentinden hareket eden diğerine yetişecekti?
14. 
A ve B den aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki aracın saatteki hızları sırasıyla 60 ve 40 km dir. İki araç aynı anda C ye vardıklarına göre IABI/IBCI oranı kaçtır?

A)2/3      B)1/2     C) 2/5      D)1/3      E)2/7

15.
 Aynı anda A dan kalkan iki arabadan biri A dan B ye saatte 40, B den C ye 60 km hızla gidiyor. Bu arabalardan ikincisi ise A da B ye 60, B den C ye 40 km hızla gidiyor. Arabalardan biri C ye ötekinden 1 saat önce ulaştığına göre ½x-y½ kaç km dir?

A) 180     B) 150    C) 120    D) 90    E) 60

16.
ACB yolu 120 km dir. Hızları saatte v ve 2v km olan iki araba A dan aynı anda hareket ediyor. Arabalardan biri B ye gidip hiç durmadan dönerek C ye vardığı anda, öbür araba A dan C ye ulaşıyor. Buna göre, AC yolu kaç km dir?

A) 60     B) 72    C) 80     D) 85     E) 90


17.
Hızları v1 ve v2 olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorlar. Arkadan gelen araç, öncekini B den 2 km ileri de olan C noktasında yakalıyor. Araçların hızları 2v1 ve 2v2 olsaydı, arkadan gelen araç öndekini B den kaç km ileride yakalardı?
18.
 Birbirinden 100 km uzakta olan A ve B duraklarının orta noktası olan O dan aynı anda ve ters yönde iki hareket ediyor. Araçların saatteki hızları sırasıyla 60 ve 40 km dir. İki araç A ve B arasında, durmaksızın tur yaptıklarına göre, ilk karşılaşmaları O dan kaç km uzakta olur?

A) 5       B) 10     C) 15    D) 20    E) 2519. Birbirinden hızı öbürünün hızının 2 katı olan iki koşucu, bir çembersel pistin başlangıç noktasından, aynı anda koşmaya başlıyorlar. Bu iki koşucu, ilk kez, aynı anda pistin başlangıç noktasına geldiklerinde hızı daha fazla olan koşucu kaç tur yapmış olur?

A) 2      B) 4      C) 6       D) 8      E) 1220. Hızları farklı 8 km/saat olan iki bisikletli, aynı noktadan, aynı anda, zıt yönde hareket ediyorlar. Hareketinden 1 saat sonra aralarındaki uzaklık 40 km olduğuna göre, daha yavaş giden bisikletlinin hızı kaç km/saat tir?

A) 8     B) 10     C) 14     D) 16     E) 2021.

Şekilde görüldüğü gibi, birbirinden 27 km uzakta olan A ve B noktalarından aynı anda ve birbirine doğru harekete başlayan iki bisikletli 3/2 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu iki bisikletçiden yalnızca biri saatteki hızını kaç km artırırsa, karşılaşma 1 saat sonra gerçekleşir?

A) 11     B) 9     C) 7     D) 5     E) 3


22. 
½AC½=30 km    ½CD½=20 km
½BD½=x km
Şekildeki gösterilen A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru gittiklerinden C’de, aynı yönde gittiklerinde ise D’de buluşuyorlar. Verilen uzunluklara göre x kaç km dir?

A) 60     B) 70     C) 80     D) 90     E) 10023.

Hızları toplamı saatte 120 km olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda ve birbirlerine doğru hareket ederek 3 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar. A dan hareket eden araç C ile B arasındaki uzaklığı 5 saatte gittiğine göre, bu aracın saatteki hızı kaç km dir?

A) 35     B) 40     C) 45     D) 50     E) 55

24. A kenti ile B kentinin arası 210 km dir. A dan B ye doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 3 saat gittikten sonra, saatteki hızını 5 km artırarak kalan yolu 2 saatte tamamlayıp B ye varmıştır. Buna göre, aracın ilk hızı saatte kaç km dir?

A) 70    B) 60     C) 50     D) 45     E) 40

25. 
Saatteki hızları 3v ve 2v olan iki araç K noktasından aynı anda L noktasına doğru harekete başlamıştır. Hızı fazla olan araç öbüründen üç saat önce L noktasına vardığına göre, hızı az olan araç L noktasına kaç saatte gitmiştir?

A) 15     B) 14      C) 11     D) 10     E) 926. Bir motosikletli A ve B kentleri arasındaki yolu 3 saatte almaktadır. Motosikletli, saatteki hızını 15 km azaltırsa aynı yolu 4 saatte almaktadır. Buna göre, A ve B kentleri arasındaki yol kaç km dir?

A) 210   B) 190    C) 180    D) 160    E) 12027. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki yolu 8 saatte almıştır. Bu hareketli yolun yarısında saatte V/2 hızıyla, diğer yarısında da 2V hızıyla giderse, yolun tamamını kaç saatte alır?

A) 7     B) 8     C) 9     D) 10      E) 12


28.

Şekildeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 600 km dir. A ve B noktalarında bulunan iki otomobil birbirine doğru hareket ederlerse 3 saat sonra karşılaşıyorlar; aynı yönde hareket ederlerse 15 saat sonra biri diğerine yetişiyor. Buna göre, hızı daha fazla olan otomobilin saatteki hızı kaç km dir?

A) 120   B) 125   C) 130    D) 140    E) 150

29.


Şekildeki A ve B kentleri arasındaki uzaklık 40 km dir. A dan hızı saatte 5 km olan bir yaya, B den hızı saatte 15 km olan bir bisikletli aynı anda, bir birine doğru yola çıkıyor. Yaya kaç km yol yürüdüğünde bisikletli ile karşılaşır.

A) 10    B) 9    C) 8    D) 5    E) 3

  
30. 

Şekildeki, dikdörtgen biçimli ABCD koşu pistinin A köşesinde iki koşucu durmaktadır. Koşuculardan biri B ye doğru saatte v hızıyla, öteki de D ye doğru saatte V/2 hızıyla aynı anda koşmaya başlıyor. Koşucular ilk [DC] üzerindeki E noktasında karşılaşıyorlar. ÷EC÷=75 m olduğuna göre, ABCD dikdörtgenin çevresi kaç m dır?

A) 300     B) 350    C) 400  D) 450     E) 500


31.
Şekildeki ABC dik üçgeninin, A köşesinde bulunan iki hareketliden biri B ye doğru saatte v metre sabit hızla, öteki de C ye doğru saatte V/2 metre sabit hızla aynı anda harekete başlıyor ve ilk kez [BC] üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar. 
3.ïABï=4.ïACï ve ïCDï=60 m
olduğuna göre, ÷BC÷ uzunluğu kaç m dir?

A) 320     B) 300    C) 280    D) 260    E) 24032. A ve B kentlerinden saatteki hızları sırasıyla v1 ve v2 olan (v1 > v2) iki araç, birbirlerine doğru aynı anda hareket ederlerse 3/4 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu araçlar aynı kentlerden aynı yönde hareket ederlerse hızlı giden araç 21/4 saat sonra diğerine yetişiyor. Buna göre,

 oranı kaçtır?

A) 3/2    B) 7/2     C) 3    D) 7     E) 833. Bir araç K kentinden M kentine saatte 42 km hızla git­miş ve saatte v km hızla dönmüştür. Bu gidiş ve dönüşte aracın ortalama hızı saatte 48 km olduğuna göre, v kaçtır?

A) 48   B) 50    C) 52   D) 54  E) 5634. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya baş­ladıklarında, biri 2 saatte, diğeri 3 saatte tamamıyla yana­rak bitmektedir. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra, birinin boyu diğerinin boyunun 1/3 ü olur?


A)1/7    B)6/7     C)10/7      D)12/7      E)13/7


35. A ve B kentleri arasındaki yolun 1/3 ünde onarım yapılmaktadır. Yolun düzgün kısmında saatte v km hızla giden bir araç, onarım kısmında saatte V/4 km hızla gitmiştir. Bu koşullarda A ile B kentleri arasındaki yolun tamamını 12 saatte giden bu araç, onarım yapılan kısmı kaç saatte gitmiştir?

A) 3    B) 4    C) 6    D) 8    E) 936. Uzunlukları sırasıyla 1 km ve 900 m olan iki tünelden birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 14 km dir. Uzunluğu 100 m, saatteki hızı 80 km olan bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar?

A) 12     B) 15    C) 16     D) 18    E) 2037.

Hızları saatte 80 km ve 120 km olan iki araç A kendinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B ye varıp hiç durmadan geri dönüyor ve C noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Buna göre, IBCI/IACI oranı kaçtır?

A) 1/2     B) 1/3    C) 2/3      D) 1/4     E) 3/4


1-B 1981 ÖYS
2-B 1982 ÖSS
3-D 1983 ÖSS
4-E 1983 ÖSS
5-A 1984 ÖSS
6-E 1984 ÖSS
7-D 1985 ÖSS
8-E 1985 ÖSS
9-D 1986 ÖSS
10-D 1986 ÖYS
11-A 1987 ÖSS
12-B 1988 ÖSS
13-B 1988 ÖYS
14-B 1989 ÖSS
15-C 1989 ÖYS
16-C 1990 ÖYS
17-B 1991 ÖSS
18-D 1991 ÖSS
19-A 1991 ÖYS
20-D 1991 ÖYS
21-B 1992 ÖSS
22-E 1993 ÖSS
23-C 1994 ÖSS
24-E 1995 ÖSS
25-E 1995 ÖYS
26-C 1996 ÖSS
27-D 1996 ÖYS
28-A 1997 ÖSS
29-A 1997 ÖYS
30-D 1998 ÖSS
31-B 1999ÖSS1
32-D 1999ÖSS2
33-E 2000 ÖSS
34-D 2000 ÖSS
35-D 2001 ÖSS
36-A 2002 ÖSS
37-D 2003 ÖSSFaydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM