DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREV ÜCRETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ - Matematik Canavarı


REKLAM

24 Haziran 2016 Cuma

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREV ÜCRETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GÖREVİ                                                      : ÖĞRETMEN
ÜNVANI                                                      : ÖĞRETMEN
ADI VE SOYADI                                          :  
T.C.KİMLİK NO                                           : ____________
ÖZÜ                                                       : HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREV ÜCRETİ
                                                                

___________ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi; a) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün  11.01.2016 tarih ve
           300356 sayılı yazısı

İlgi a) daki yazının 2. maddesindeki; "2- Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına göre hazırlık ve planlama görevi destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecektir.

Ayrıca Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar" başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklar ödenmektedir.

Bu nedenle 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim yıllarını kapsayan ve tarafıma ödenmeyen hazırlık ve planlama ek ders saatimin hesaplanarak tarafıma eksiksiz ödenmesi ve bu tarihten sonraki hazırlık ve planlama ek dersimin de aylık ek dersime yansıtılması hususunda;

Gereğini arz ederim.


Adres:                                                                                                                         ..........2016
                                                                                                                                   
  
Eki;  Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 
       11.01.2016 tarih ve 300356 sayılı yazısı

                                                            


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM