TEOG 2 Tahmini Soru Sayıları (Konu Dağılımı) - Matematik Canavarı


REKLAM17 Aralık 2015 Perşembe

TEOG 2 Tahmini Soru Sayıları (Konu Dağılımı)

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
2.Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
3.Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
4.Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
1

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. 1
2.Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Kareköklü bir sayıyı a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
5.Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
6.Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

1
1.Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
2.Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
1

1.Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
1

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
2

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
2

1. Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.
1

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
1

1. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
3. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
4. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
1

1. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
2. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
3. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
1

1. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.
2. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
1

1. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
1

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

1
1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
3. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
1

1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve
orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirler.
2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
1

1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
1
1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.
4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.
1

1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.
2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
1
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM