Tam Kare Olmayan Sayıların Karekökünü Nasıl Buluruz? - Matematik Canavarı


REKLAM

16 Ekim 2015 Cuma

Tam Kare Olmayan Sayıların Karekökünü Nasıl Buluruz?

* Tam kare sayıların kareköklerini aldığımızda bu sayıların karekökten kurtulduğunu ve sonucun bir tamsayı çıktığını öğrenmiştik. Dolayısıyla bu işlemin sonucunu bir sayı doğrusunda göstermek kolaydır. Bu sayıların dışında verilen yani tam kare olmayan sayıların yerlerini de sayı doğrusunda gösterebiliriz veya yaklaşık değerlerini hesaplayabiliriz. 

Bunun için aşağıda verilen adımları izlemeliyiz; 

1. Verilen kareköklü sayıya en yakın tam kare sayılar belirlenir. 

2. Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır.

3. Sayıların hepsinin karekökü alınır. Böylelikle tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki ardışık tamsayı arasında olduğu bulunmuş olunur. 

4. Sayının yaklaşık değerini bulmak için tam kare sayılar birbirinden çıkarılır ve 1/Fark oranı bulunur. Bu oran tam kare olmayan sayı ile bu sayıdan küçük olan tam kare sayının arasındaki fark ile çarpılır.

5. Elde edilen sayı küçük tam sayının üzerine ilave edilir ve sayının yaklaşık değeri hesaplanır.


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM