SAYILAR KAVRAM HARİTASI - Matematik Canavarı


19 Mart 2015 Perşembe

SAYILAR KAVRAM HARİTASI

DOĞAL SAYILAR, RAKAMLAR , ASAL SAYILAR , SAYMA SAYILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÖSTEREN KAVRAM HARİTASI ÖRNEĞİ
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1