ÇÖZÜMLEMEDE MATEMATİK MODELLEME - Matematik Canavarı


REKLAM

8 Ocak 2015 Perşembe

ÇÖZÜMLEMEDE MATEMATİK MODELLEME

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE YAPILACAK BİR MATEMATİK MODELLEME
Çözümleme : Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. 

Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM