MESAFE (KARİKATÜR) - Matematik Canavarı


REKLAM14 Aralık 2014 Pazar

MESAFE (KARİKATÜR)

Ölçü birimleri , fiziksel niceliğe sahip nesnelerin belirleyici bir kurala göre sayısal bir değer atanmasıdır. [1][2]
Örneğin; uzunluk fiziksel bir niceliktir. Metre, belli bir uzunluğu olan nesneleri tanımlamak için kullanılan uzunluk birimidir. Tanımlama insanların var olduğu çağlardan günümüze kadar etkin olarak kullanılmıştır. Birimler çok farklı şekil ve amaçlarda kullanıldı. Günümüzde evrensel standartlardadır, Uluslararası Birimler Sistemi (SI), metrik sistemin modernleşmiş halidir.
Ticarette, ağırlıklar ve ölçüler adil ve şeffaflık sağlamak adına her zaman hükumet kontrolündedir. Uluslararası ölçü ve ağırlıklar bürosu (BIPM) görevi dünya çapında ölçü standartlarının (SI) doğru olarak kullanılmasından sorumludur. Metroloji diğer adıyla ölçme bilimi, ölçü ve ağırlık birimlerinin ulusal ve uluslararası gelişmesini sağlayan bilimdir.
Bilim, tıp ve mühendislikte çok küçük ya da çok büyük ölçme değerlerinin net olmasına ihtiyaç duyar. Ölçü birimlerini doğru seçme problem çözme araştırmalarına yardımcı olabilir. Bu konu ile ilgili madde boyut analizidir.
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7%C3%BC_birimleri

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
1 santimetre (cm)10 mm0.3937 inç
1 metre (m)100 cm1.0936 yarda
1 kilometre (km)1000 m0.6214 mil
1 inch (inç)-2.5400 cm
1 foot (ayak)12 inç0.3048 cm
1 yard (yarda)3 feet (ayak)0.9144 m
1 kara mili1609 m-
1 deniz mili1852m-
ALAN ÖLÇÜLERİ
1 santimetre kare (cm 2)100 mm 20.1550 inç kare
1 metre kare (m 2 )10.000 cm 21.1960 yarda kare
1 hektar (ha)10.000m 22.4711 acre
1 kilometre kare (km 2 )100 hektar0.3861 mil kare
1 inç kare-6.4516cm 2
1 ayak kare144 inç929cm 2
1 yarda kare9 ayak kare0.8361m 2
1 acre4840 yarda kare4046.86m 2
1 mil kare (sq.mil)640 akre259 hektar
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
1 gram (gr)1000 mg0.0353 ounce
1 kilogram (kg)1000 gr2.2046 pound
1 ton1000 kg1.1023 küçük ton
1 onunce (oz)0.0625 pound28.350 gr
1 pound (lb)16 ounce0.4536 kg
1 küçük ton2000 pound0.9072 ton
1 büyük ton2240 pound1.0161 ton
HACİM ÖLÇÜLERİ
1 santimetre küp (cm 3 )-0.061 inç küp
1 desimetre küp (dm 3 )1000 cm 30.0353 ayak küp
1 metre küp (m3 )1000 dm31.3079 yarda küp
1 inç küp-16.390 cm3
1 ayak küp1728 inç küp28.320 dm3
1 yarda küp27 ayak küp0.7646 m 3
TARTILAR
1 litre (lt)1 dm30.2642 galon (ABD)
1 hektolitre (hl)100 litre2.83178 bushel (ABD)
1 pint-kuru (ABD)0.9689 pint (İngiliz)0.5506 litre
1 pint-yat (ABD)0.8327 pint (İngiliz)0.4732 litre
1 pint (İngiliz)1.0321 pint (ABD)0.5683 litre
1 bushel (ABD)64 pint (ABD)35.238 litre
1 bushel (İngiliz)8 galon (İngiliz)36.369 litre
1 galon (ABD)8 pint (ABD)3.7853 litre
1 galon (İngiliz)8 pint (İngiliz)4.5461 litre
GÜÇ BİRİMLERİ
1 kilovat (kw)1 kw102 kg-m/sn
1kilogram-metre/saniye (kg-m/sn)9.81 x 10 kw1 kg-m/sn
1 kilogram-kalori/saniye (kg-cal/sn)4.19 kw427kg-m/sn
1 beygir gücü (metrik)0.736 kw75 kg-m/sn
1 beygir gücü (hp)0.746kw76.04kg-m/sn
1 İngiliz ısı birimi/saniye (BTHU/sn)1.06 kw427kg-m/sn
1 ayak-libre/saniye (ft-lb/sn)1.36 x 10 kw0.138kg-m/sn
ENERJİ BİRİMLERİ
1 joule981 gr-cm-
1 kilogram-metre/saniye (kg-m/sn)1kg-m9.81 x 10 7 joule
1 kilovat-saat (kw-st)3.6 x 10 13 joule367 x 10 kg-m
1 kilogram-kalori860 kw-st3.1562 x 10 kg-m
1 beygir gücü-saat (metrik)1.36 kw-st-
1 beygirgücü-saat1.341 kw-st-
1 BTHU3.41 x 10 kw-st-
1 ft-lb2.66 x 10 kw-st-
ESKİ ÖLÇÜLER
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
1 fersah5685 m
1 berid4 fersah22740 m
1 merhale2 berid45480 m
1 endaze (arşın)65 cm
1 kulaç2 endaze1.3 metre
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
1 dirhem3.2 gr
1 okka400 dirhem1.282 kg
1 kantar44 okka56.408 kg
1 batman6 okka7.692 kg

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM