NAPOLYON TEOREMİ - Matematik Canavarı


REKLAM

21 Mayıs 2014 Çarşamba

NAPOLYON TEOREMİ


Napoleon teoremi bir üçgenin kenarlarına çizilen eşkenar üçgenlerin merkezlerinin yine bir eşkenar üçgen oluşturduğunu gösteren teoremdir.
Teoreme göre temel üçgen herhanGi bir üçgen olabilir. Çizilen eşkenar üçgenlerin içe ya da dışa doğru olması bir şey değiştirmez. Merkezlerin birleşimi yine bir eşkenar üçgen verecektir.
Teoremi Fransız imparator Napoleon Bonaparte'in bulduğu kanıtladığı düşünülmektedir. William Rutherford ise imparatorun ölümünden dört yıl sonra 1825'te The Ladies' Diary'de teoremin kanıtlarını yayınlamıştır.

KAYNAK: http://tr.wikipedia.org/wiki/Napoleon_teoremi


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM