SONSUZLUĞU DÜŞÜNMEK,İNSANI ALLAH'A YAKINLAŞTIRIR - Matematik Canavarı


REKLAM2 Ocak 2014 Perşembe

SONSUZLUĞU DÜŞÜNMEK,İNSANI ALLAH'A YAKINLAŞTIRIR

SONSUZLUĞU DÜŞÜNMEK,İNSANI ALLAH'A YAKINLAŞTIRIR

Allah dünyadaki her şeyde bir sınır yaratmıştır.
Her işin bir sonu vardır. Bu nedenle "sonsuz"
kavramını anlayabilmek için üzerinde
düşünmek ve bilinen bazı ölçülerle kıyas
yapmak gerekir. Böyle bir kıyas için şu örneği
verelim: içinde bulunduğumuz evrenin, aslında
bir atomun çekirdeği olduğunu düşünün.
Bulunduğunuz evrenin dışını merak ederek
araştırma yaptığınızı farz edelim.
Bulunduğunuz noktadan araştırma yaparak
ulaşabileceğiniz en uç yer atomun dış sınırı
olacaktır. Çekirdekle dış sınır arasında
keşfettiğiniz her elektronda büyük bir aşama
kaydettiğinizi düşünürsünüz. Atomun dış
sınırına ulaştığınızda ise bunun devamında da
en fazla evrenin aynı şekilde devam ettiğine
ihtimal verirsiniz. Fakat içinde bulunduğunuz
atomun büyüklüğüne eşdeğer olan tahmin
edemeyeceğiniz kadar çok sayıda atom
olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Bu örneğe
benzer şekilde içinde yaşadığımız evreni çok
büyük zannederiz. Kendi boyutlarımızla ya da
dünyanın boyutları ile kıyasladığında evren, ucu
bucağı belli olmayan bir yer olduğu için tabii
ki bize büyük gelir. Oysa belki gözümüzde onca
büyüttüğümüz evren diğer evrenlerle
kıyaslandığında bir atomun içi kadar bir yer
kaplıyordur. Bunun en doğrusunu ise Allah
bilir.
Allah'ın evrende yarattığı tüm atomların
sayısını ise dile getirmek oldukça zordur.
Allah'ın sonsuz yaratma gücüne bir ayette şöyle
dikkat çekilir:
"Görmüyorlar mı, gökleri ve yeri yaratan
Allah, onların benzerini yaratmaya gücü
yeter ve onlar için kendisinde şüphe
olmayan bir süre (ecel) kılmıştır.
Zulmedenler ise ancak inkarda ayak
direttiler. " (İsra Suresi, 99)
Bizim sahip olduğumuz bilgi sadece Allah'ın izin
verdiği kadardır. Allah Katındaki bilgi ise
sonsuzdur. Örneğin Allah dünyada insan için 7
ana renk var etmiştir. Biz sekizinci bir rengi
zihnimizde canlandıramayız. (Bu, doğuştan kör
olan birine kırmızıyı tarif etmeye benzer. Ne
dersek diyelim yine de kırmızı rengi tam olarak
ifade edemeyiz.) Allah 8, 9 veya 10 hatta çok
daha fazla ana renk yaratabilir ama biz Allah'ın
bize gösterdikleri dışındakileri kavrayamayız.
İnsanın beş duyusu vardır, altıncıyı hayal bile
edemez. insanın rüyasında sadece dört duyu
olsa, beşinci bir duyu var denildiğinde bunun
ne anlama geldiğini anlayamayabilir. Oysa
Allah'ın 6 duyu yaratmak için sadece "OL"
demesi yeterlidir. Bunun gibi Allah katında hiç
bilmediğimiz duyular da olabilir. Belki bunların
bir kısmını ahirette bize gösterecek de olabilir.
Her ne kadar bu konuyla ilgili sayılacak daha
pek çok ihtimal varsa da sonuç olarak bunların
tümü Allah'ın bize dünyada öğrettiği bilgilerin
doğrultusunda geliştirilen fikirlerdir. Ancak
burada unutulmaması gereken önemli bir nokta
vardır; Allah'ın gücü ve büyüklüğü sınırsız
olduğu için anlatılanların hepsinin Allah'ın
dilemesiyle istediği anda gerçekleşmesi
mümkündür. Biz ise Allah'ın bize öğrettiği
dışında hiçbir şey hakkında kesin bir şey
söyleyemeyiz ve Allah'ın bildirdikleri dışında
hiçbir bilgiye sahip olamayız.
Buraya kadar Allah'ın en küçük alemlerden en
büyük alemlere kadar yarattığı sayısız delilden
ancak çok çok az bir kısmına değinebildik. Ne
var ki Allah'ın ilminin kapsadığı bilgilerin
tümünü anlatmaya çalışsaydık da bunu asla
başaramazdık. Düşünün ki tek bir insanla ilgili
bilgiler bir DNA'nın içerisine 1 milyon
ansiklopedi sayfasını dolduracak şekilde
yerleştirilmiştir. O halde yalnızca şu an yaşayan
insanların DNA'larındaki bilgileri anlatmaya
kalksak dahi bunu, 1 milyon x 8 milyar
(1.000.000 x 8.000.000.000) sayfa ile ifade
edebiliriz. Bu elbette mümkün değildir ama
böyle bir şeyi başarmış olduğumuzu farz
edelim; ortaya 8 trilyar ansiklopedi sayfası
bilgi çıkar. Bu rakam belki size ilk anda bir şey
ifade etmiyor olabilir. Şöyle bir soru soralım;
bir milyon veya bir milyar sayfa bilginin
üstüste konulduğunda ne kadar olabileceğini
hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Bu derginin
sayfaları boyutunda 1 milyon sayfayı üstüste
diklemesine koyacak olursanız 30 katlı bir
binanın yüksekliğine ulaşırsınız. Ama eğer bunu
1 milyar sayfa için düşünecek olursanız o
zaman karşınıza Everest Dağı'ndan 10 kat daha
fazla bir yükseklik çıkar. Ama bizim DNA için
verdiğimiz rakam 1 milyon da değil, 1 milyar
da değildir; tam olarak 8 trilyar...
Şimdi evrenin ucu bucağı belli olmayan
büyüklüğü ile gözle bile görülmeyecek
küçüklükteki DNA'yı kıyaslayın. Bir DNA'nın
içine bu kadar bilgi sığdıran Allah'ın bu
büyüklükteki evrende yarattığı toplam bilgiyi
ifade dahi edemeyeceğimizi bir kez daha
anlıyoruz. Allah, ilminin sonsuzluğunu Kuran'da
şöyle açıklar:
" Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem
ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha
eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ın
kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz
Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet
sahibidir." (Lokman Suresi, 27)
Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım Allah'ın
ilmini kavramaya güç yetiremeyiz çünkü
Allah'ın ilmi sonsuzdur. Biz ancak Allah'ın bize
izin verdiği kadarını kavramaya güç
yetirebiliriz.
...(Onlar ise) Dilediği kadarının dışında,
O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-
kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri
ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların
korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir,
pek büyüktür. (BAKARA SURESİ / 255)
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM