SAT Sınavı Puanlaması Nasıl Yapılır? - Matematik Canavarı


REKLAM

5 Ocak 2014 Pazar

SAT Sınavı Puanlaması Nasıl Yapılır?

SAT Sınavı Puanlaması Nasıl Yapılır?


SAT ABD’de üniversite kabulü için tüm dünyada uygulanan bir  sınavdır. ABD’de çoğu standart bir değerlendirme yapabilmek için bu sınava katılmanızı isteyecektir. Sınavdan geçerli puan alan öğrenciler üniversiteler tarafından gerekli şartların uygunluğuna göre kabul alabilirler. Halen uygulanan SAT Muhakeme testi üç ana bölümden oluşuyor ve her bölüm 800 toplam puan değerlendirilir. Bu nedenle, SAT Sınavının toplam puanı 2.400 olarak değerlendirilir. Her üç sınavda da taban puan 200 dür. Sınava giren adayların aldıkları puanlar 600 – 2400 aralığında yer alır.. SAT sınavında yapılan yanlışların doğru yapılan sorular üzerinde etkisi vardır. Yapılan her 4 yanlış soru 1 doğru sorunuzun silinmesine sebep olur. Boş bırakılan soruların sonuca herhangi bir etkisi yoktur. Bu sebeple sınavda emin olmadığınız soruları işaretlemeyiniz.

Ortalama SAT Skorlar


Ortalama SAT puanları SAT testine girenlerin elde ortalama puanları genellikle 1500 – 1550 arasında yer almaktadır. Genel   SAT puanı ortalaması Matematik bölümü için 490 – 515 arasındadır. Yazma bölümü için 490-515, ve Eleştirel Okuma bölümü için 500-20 arası puanlar alınmaktadır

Kolejler için gereken SAT Puanı


Kolejlerin puanlarının farklılık göstermesine rağmen genellikle puanlar 2050 – 2300 arasında değişmektedir.  Aynı şekilde, enstitünün itibarına bağlı olarak farklı üniversiteler farklı ortalama SAT puanları yelpazesi vardır.

Kurumlar tarafından SAT Puanlarının değerlendirilmesi


Test girenlerin SAT puanları farklı kolejler tarafından farklı şekilde değerlendirilir. Uygulanmakta olan sabit bir model yoktur.  Ancak, tüm kurumlar tarafından kullanılan SAT puanları kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur. İncelemeler genellikle beş farklı kategoriye ayrılabilir. Bunlar aşağıda kısaca anlatılmıştır:
  • İlk kategori girilen tüm SAT Sınavlarındaki (Matematik, Eleştirel Okuma veya Yazma) en yüksek ortalama puana bakılır. Girdiğiniz sınavların bazılarından düşük puan almışsanız bu sınavı bildirmemeniz avantajınıza olabilir.
  • İkinci kategori en yüksek puan aldığınız SAT Sınavının  (Matematik, Eleştirel Okuma veya Yazma) sonucuna göre karar veren okullardır. Bu tip okullara aldığınız tüm sonuçları göndermek başarı grafiğinizdeki artışı kurum yetkilileri ile paylaşmak açısında size avantaj sağlayacaktır.
  • Üçüncü kategori okullar sadece tek bir SAT Sınav sonucu ile başvurmanızı isterler. Başvuru tarihine kadar girmiş olduğunuz sınavlardan almış olduğunuz en yüksek puanla başvurmanız gereken okullardır.
  • Dördüncü kategori okullar sadece tek bir SAT Sınav sonucu ile başvurmanızı isterler. Başvuru tarihine kadar girmiş olduğunuz sınavlardan almış olduğunuz en yüksek puanla başvurmanız gereken okullardır.  Üçüncü ve dördüncü kategori okulların farkı dördüncü kategori okullara birden fazla puan gönderme hakkınızın olmasıdır.
  • Beşinci kategori okullarda girmiş olduğunuz tüm SAT sınavı sonuçları incelenir. Bu okullara sonucu ne olursa olsun tüm sonuçlarınızı bildirmeniz gerekmektedir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM