Merkezi Sınav Sistemine Seri Numaralı Güvenlik - Matematik Canavarı


REKLAM1 Kasım 2013 Cuma

Merkezi Sınav Sistemine Seri Numaralı Güvenlik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 28-29 Kasım'da yapacağı liseye geçiş ortak sınavlarında,soruların güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunu netleştirdi
Sınav güvenliğinin nasıl sağlanacağına yönelik kamu spotu hazırlayan MEB, belirlediği pilot illerde bugün sistemin ilk denemesini yapacak ve gözetmen öğretmenlersınav bina sorumluları ve il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yetkilileri ile sistemin doğru işlediğinden emin olacak.Hazırlanan spotasınav evrakının hazırlanıpsınavın yapılacağı okullara dağıtımına 
kadar geçen 
aşamalar şöyle olacak:

Sorular kapalı kasalarda

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı'nda güvenlik tedbirleri alınarak hazırlanan sınav kutuları kapalı kasa kamyonlarla, il ve ilçe sınav merkezlerine teslim edilecek.

* Müdürlüklere ulaşan sınav evrakısınav gününe kadar burada önceden belirlenmiş kapalı bir alanda saklanacak.

Sınav kutularının sınavın yapılacağı okullara transfer edilmesi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sağlanacak.

Sınav evrakının il, ilçe, belde ve köylere nakledilmesi, saklanması ve korunması aşamalarında emniyet ve jandarma yetkilileri de gerekli tedbirleri alacak.

* Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin sınav evrakının bulunduğu sınav kutuları, o gün içinde dağıtılacak. 2. gün oturumuna ait fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil sınav kutularının dağıtımı ise 2. gün yapılacak.

Yoklama listesine imza

* Sınav yapılacak okullara getirilen kilitli kutuların içinden ders adlarının yazılı olduğu 3 farklı sınav güvenlik poşeti çıkacak. Derslere ait sınav poşetleri, okul müdürlerinden tutanakla imza karşılığında teslim alınacak ve görevli öğretmenler tarafından 20 kişilik sınıflara götürülecek.

* Salon başkanı herkesin gözü önünde sınav poşetini açacak ve cevap kağıtlarını öğrencilere dağıtacak.

* Sınav bitiminde öğrenciler yerinden ayrılmayacak. Öğrenciler, sınıf yoklama listesine imza atacak.

* Cevap kağıtları ve soru kitapçıklarını toplayan görevliler evrakı sayıp, kontrol ettikten sonra sınav güvenlik poşetlerine koyarak kapatacak.

* Poşetler, soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edilecek. Komisyon, sınıflardan gelen sınav güvenlik poşetlerini sınav dönüş evrak kutularına koyarak diğer dersin sınavını bekleyecek. Aynı gün içinde yapılan 3 derse ait ortak sınavlar tamamlandıktan sonra yine bina sınav komisyonu, seri numaralı güvenlik kilidi ile kutuyu kapatıp, görevli kuryelere tutanakla teslim edecek. Kitapçıklar okullarda bırakılacak. Aynı gün 3 derse ait sınavlar tamamlandıktan sonra, kitapçıklar isteyen öğrencilere dağıtılacak.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM