ÜSLÜ SAYILAR KÖKLÜ SAYILAR İLİŞKİSİ - Matematik Canavarı


REKLAM

14 Ekim 2013 Pazartesi

ÜSLÜ SAYILAR KÖKLÜ SAYILAR İLİŞKİSİ

ÖRNEK: x2x2 = (xx)(xx) = xxxx = x4

  x2x2 = x(2+2) = x4

ÖRNEK:   9½ × 9½ ?

9½ × 9½ = 9(½+½) = 9(1) = 9
Diğer bir ifadeyle:
√9 × √9 = 9 olur.
Bu yüzden 9½ = √9 dur.

ÖRNEK: x¼

x¼ × x¼ × x¼ × x¼ = x(¼+¼+¼+¼) = x(1) = x

SONUÇ 1: Bir üslü sayının 1/n . kuvveti n. dereceden kök... şeklinde gösterilir :


ÖRNEK:  271/3 ?

Cevap: 271/3 = 27 = 3

SONUÇ 1: Bir üslü sayının 1/n . kuvveti n. dereceden kök... şeklinde gösterilir demiştik: 1=m olsun ve aşağıdaki sonuç elde edilir.
SONUÇ 2: 1 yerine m yazalım.(m/n) . kuvvet yandaki gibi gösterilir.

ÖRNEK:  43/2 ?

43/2 = 43×(1/2) = √(43) = √(4×4×4) = √(64) = 8
veya
43/2 = 4(1/2)×3 = (√4)3 = (2)3 = 8

Örnek:  274/3 ?

274/3 = 274×(1/3) = cube root(274) = cube root(531441) = 81
veya
274/3 = 27(1/3)×4 = (cube root27)4 = (3)4 = 81

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM