POLİNOMLARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ - Matematik Canavarı


REKLAM

7 Ekim 2013 Pazartesi

POLİNOMLARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ


Benzer terimler ile toplama ve çıkarma işlemleri yapılır.
ÖRNEK:    (2x2 + 6y + 3xy)  ,   (3x2 - 5xy - x)   ve   (6xy + 5) polinomlarını toplayalım.
2x2 + 6y + 3xy
3x2      - 5xy - x
           6xy     + 5
5x2 + 6y + 4xy - x + 5
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM