Ödev ve sözlü sınav tarih oldu - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Ekim 2013 Salı

Ödev ve sözlü sınav tarih oldu

Ödev ve sözlü sınav tarih oldu

Yeni düzenlemeye göre, liselerde artık sözlü sınavı ve ödev kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yenilenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, e-okul sisteminde notlarla ilgili bölümü yeniden düzenledi.
Bu yeni düzenlemeye göre, liselerde artık sözlü sınavı ve ödev kaldırıldı.
Yerine ilköğretimde de uygulanmakta olan "performans çalışması ve proje" getirildi.
Sistemdeki "sözlü ve ödev " bölümleri değiştirilerek, yazılı sınav notu için 6 alan, performans çalışmaları için 3 alan, uygulama notları için 3 alan, proje için 1 alan olacak şekilde düzenlendi.
Kopya çeken öğrencinin ders puanı alanına kopya ifadesi olarak "K", mazeretsiz olarak sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin ilgili ders puan hanesine ise "G" yazılacak.
Not hesaplamasında K ve G'ler sınav sayısına dahil edilecek.

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM