İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRU DENKLEMİ KONU ANLATIMI - Matematik Canavarı


REKLAM

4 Ekim 2013 Cuma

İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRU DENKLEMİ KONU ANLATIMI


AD =x2x1
BD =y2y1
CE =x2x
BE =y2y

tanθ=BDAD
tanθ=y2y1x2x1

(y2y1).(x2x)=(y2y).(x2x1)


y2.x2y2.xy1.x2+y1.x=y2.x2y2.x1y.x2+y.x1

y2.x2y2.xy1.x2+y1.xy2.x2+y2.x1+y.x2y.x1=0

y2.x+y1.x+y.x2y.x1y1.x2+y2.x1+y2.x2y2.x2=0

y2.x+y1.x+y.x2y.x1y1.x2+y2.x1=0

(y2+y1)x+(x2x1)y+(y1.x2+y2.x1)=0


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM