BÜYÜK KÜÇÜK İŞARETİNİ ÖĞRENMENİN KOLAY YOLU - Matematik Canavarı


REKLAM

7 Ekim 2013 Pazartesi

BÜYÜK KÜÇÜK İŞARETİNİ ÖĞRENMENİN KOLAY YOLU


Sembol
Okunuşu
Örnek
>
Büyüktür
x + 3 > 2
<
lKüçüktür
7x < 28
Büyük ya da eşit
 x - 1
Küçük ya da eşit
2y + 1  7

 
x+3 < 7

x < 4
     

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM