2013 2014 8.SINIF MATEMATİK MÜFREDATI - Matematik Canavarı


REKLAM

3 Ekim 2013 Perşembe

2013 2014 8.SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Örüntü ve Süslemeler
Fraktal Oluşturma
2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi
Yer Değiştirme
Ötelemeli Yansıma ve Yansımalı Öteleme
3. Bölüm: Tablo ve Grafikler
Histogram Oluşturma

4. Bölüm: Üslü Sayılar
Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetini Bulma
Ondalık Kesrin veya Rasyonel Sayının Kuvvetini Bulma
Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Sayıların Bilimsel İfade Şekilleri

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Olasılık Çeşitleri
Olasılık Çeşitlerini Açıklayalım
2. Bölüm: Olay Çeşitleri
Bağımlı ve Bağımsız Olaylar
3. Bölüm: Kareköklü Sayılar
Tam Kare Doğal Sayıların Karekökünü Bulma
Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme
Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme
Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Ondalık Kesirlerin Karekökünü Bulma
4. Bölüm: Gerçek Sayılar
Gerçek Sayılar Kümesi
5. Bölüm: Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Standart Sapmayı Hesaplama
Gerçek Yaşam Durumlarını Yorumlama

3.ÜNİTE

1. Bölüm: Üçgenler
Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar
Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiler
Üçgende Kenar – Açı İlişkisi İlişkisi
Üçgen İnşa Etme
Üçgende Açıortay, Kenarortay, Kenar Orta Dikme ve Yükseklik
Pisagor Bağıntısı

2. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme
Pisagor Bağıntısından Yararlanarak Problem Çözme
3. Bölüm: Örüntüler ve İlişkiler
Aritmetik ve Geometrik Diziler
4. Bölüm: Cebirsel İfadeler
Özdeşlikler
Rasyonel Cebirsel İfadelerle İşlemler

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Olası Durumları Belirleme
Kombinasyon
2. Bölüm: Denklemler
Rasyonel Cebirsel İfade İçeren Denklemler
Doğrusal Denklem Sistemleri
3. Bölüm: Üçgenler
Üçgenlerde Eşlik
Üçgenlerde Benzerlik
4. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme
Benzer Üçgenlerle Problem Çözme
5. Bölüm: Geometrik Cisimler
Prizmanın Elemanları
6. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Dik Prizmaların Yüzey Alanı
7. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri
Dik Prizmaların Hacmi

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Geometrik Cisimler
Piramit
Koni
Küre
2. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Piramidin Yüzey Alanı
Koninin Yüzey Alanı
Kürenin Yüzey Alanı
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanlarını Tahmin Etme
3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri
Dik Piramidin Hacmi
Dik Koninin Hacmi
Kürenin Hacmini Hesaplama
Geometrik Cisimlerin Hacmini Tahmin Etme
4. Bölüm: İz Düşümü

6. ÜNİTE

1. Bölüm: Geometrik Cisimler
Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri
Çok Yüzlü Yapılar Oluşturma
2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimlerde Simetri
3. Bölüm: Denklemler
Doğrunun Eğimi
Doğrunun Eğimi ile Denklemi Arasındaki İlişki
Doğrusal Denklem Sisteminin Çözümünü Grafik Çizerek Bulma
4. Bölüm: Eşitsizlikler
Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizlikler
5. Bölüm: Üçgenler
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
6. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme
Trigonometrik Oranlar Tablosunu Kullanma
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM