Kainatın En Temel Gizemi “Asal Sayılar” - Matematik Canavarı


REKLAM

8 Eylül 2013 Pazar

Kainatın En Temel Gizemi “Asal Sayılar”

Kainatın En Temel Gizemi “Asal Sayılar”

Asal sayıların düzeni evrenin temel düzenini anlamak açısından çok önemlidir. Asal sayıların hangi kurala göre dizildiğini asırlardır kimse bilmiyor. Bir sonraki asal sayının ne olacağını veren bir formül yoktur. Bilmem kaçıncı asalın ne olacağı bilinmiyor. Asal sayıların doğada her şeyin özünde var olduğunu düşünüyorum. Sayıların düzeni evrenin düzeni olduğuna göre , onun  temelini anlamak evreni anlayabilmektir. Evrende her şey birbiriyle ilişkilidir ve birbirini etkilemektedir.  Var olan düzende ya da düzensizlikte, düzensiz görünen düzende veya düzenli görünen düzensizklikte bir faktörün değişimi tüm diğerlerini değiştirmekte ve böylece her şeyin kendine özgü koşulları, karakteristiği olabilmektedir. Hiçbir şey birbirinin tıpkısı değildir. Görünürde aynı olanların inceledikçe ne adar çok farklı oldukları görülmektedir detaylarda. Bir binayı ayakta tutan onun sağlam dayanakları kolonlar ve kirişlerdir. Asal sayılarda evrenin dayanak noktalarıdır. O noktaların düzenini anlamadan evreni anlamak , evrenin düzenini kavramak imkansızdır. Peki bu sayıların düzenini anlamak neye yarayabilir? Uygulamada maddenin bir sonraki davranışını anlamanın temelidir bana göre. Yani geleceği tahmin etmek değil kesinlikle bilmektir! Maddenin atom altı dünyasındaki tahmin edilemeyen değişikliklerin düzeni asal sayıların düzeni ile çok ilgilidir. Fakat bu ilişkiyi kurabilmek ayrı bir beceri ve kavrayış gerektirir. Asal sayıların maddenin hangi aşamalarıyla ilişkili olduğu meselesidir.  Bu beceri fizik ile saf matematiği birleştirip iyi yorumlamaktan geçer.  Maddenin düzeni ile matematiksel düzen arasında kesin bir alaka var. Ancak maddenin hangi aşaması, hangi düzeni, matematikte hangi düzeni simgeliyor ya da ona karşılık geliyor? Bunu bilebilmek tamamen yüksek kapasiteli ve hayal gücüne sahip bir şahsın sezgilerine kalmıştır. Bu sezgileri kullanıp bu temel bilgiye ulaşarak temel ilişkiyi ortaya koyan büyük teoriyi matematiksel kanıtıyla birlikte çözmesi gerekecektir. Bu nedenle asal sayılar evrenin en büyük gizemi ve en önemli problemidir. Aklı başında olan bir toplum bunu başaracak olan beyni ortaya çıkartacak gerekli altyapıyı oluşturmak için zaman ve kaynak ayıracak, gerekli eğitim sisteminin kurulması için tamamen bilimsel öze dayalı sürecini başlatacaktır.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM