SÜSLEME NEDİR? SÜSLEME NASIL YAPILIR? SÜSLEME KODU NEDİR? - Matematik Canavarı


REKLAM

2 Ağustos 2013 Cuma

SÜSLEME NEDİR? SÜSLEME NASIL YAPILIR? SÜSLEME KODU NEDİR?

Süsleme Nedir?

Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine süsleme denir.

Düzgün şekillerden süsleme yapılırken şunlara dikkat edilmelidir.

1. Süslemenin her yöne doğru sonsuz bir şekilde olduğu düşünülmeli.
2. Şekiller düzgün çokgen olmalıdır.(Ve hepsi aynı olmalı)
3. Seçtiğimiz herhangi bir köşe süslemenin tamamının örneklemi olabilmelidir.


(Köşe) NOT: Köşeyi iç bölgeden seçmek bize kodlamada yardımcı                         olur.

Seçtiğimiz herhangi bir köşenin etrafındaki her açının toplamı 360 derece olmalıdır.

ÖRNEKLER


*Eşkenar Üçgen

60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 = 360 derece

*Kare


90 + 90 + 90 + 90 = 360 derece


Sonuç: Her köşe 360 derece olacak biçimde geometrik cisimler kullanabiliriz.

Peki düzgün beşgen ile süsleme yapılabilir mi bakalım?
108 + 108 + 108 = 324 derece. . . Hayır!


*Düzgün Altıgen


120 + 120 + 120 = 360 derece Evet!

*Düzgün Yedigen


Yüzeyleri üst üste geldiğinden yedigen ile süsleme yapılamaz.

*Düzgün sekizgen ile de süsleme yapılamaz.

Sonuç: Eşkenar üçgen, kare ve altıgen ile düzgün süsleme yapabiliriz.

FARKLI ŞEKİLLERLE SÜSLEME (YARI DÜZGÜN SÜSLEME)

Bu tarz süsleme birden fazla geometrik şeklin kullanılmasıyla hazırlanır.

Bu süslemede başlangıçta değindiğimiz şartların hepsini sağlar.

Bu süslemede herhangi bir köşe seçersek açıların toplamı 360 derece olacaktır. 

Seçilen herhangi bir köşenin etrafında hangi cisimler olduğuna bakalım.Rastgele olarak : Üçgen, altıgen, üçgen altıgen

O halde süslemenin kodu : 3;6;3;6 olur.

ÖRNEKLER:


Bu  süslemenin kodu : 3;3;3;3;6 olur.Bu  süslemenin kodu : 3;3;3;4;4 olur.Bu  süslemenin kodu : 3;3;4;3;4 olur.


AKSİNE ÖRNEK:


Neden süsleme oluşturmaz :.........................ÖDEVLER: Süsleme kodlarını bulunuz.


Bu  süslemenin kodu : ........................olur.


Bu  süslemenin kodu : ........................olur.Bu  süslemenin kodu : ........................olur.


Bu  süslemenin kodu : ........................olur.


Hazırlayan : MATEMATİK CANAVARI
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM