İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRU DENKLEMİNİ HESAPLA - Matematik Canavarı


REKLAM

11 Ağustos 2013 Pazar

İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRU DENKLEMİNİ HESAPLA

Slope-Intercept Solver 1
Liner Denklemler

Bu tür denklemlerin en yaygın olanı y=mx+b şeklindedir. Noktaları a,b olacak şekilde giriniz.
İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRU DENKLEMİNİ HESAPLA
A(x1,y1)  B(x2,y2)

Eğim (m) =

Doğru Denklemi:

©Matematik Canavarı
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM