İbranice Rakamları - Matematik Canavarı


REKLAM

7 Ağustos 2013 Çarşamba

İbranice Rakamları

İbranice Numaraları:
    İbranice rakamları bir yarı-ondalık alfabetik sayı sistemidir. Tek tek harfler için sayısal değerler toplanır. 
Her birimleri, onlarca, yüzlerce ayrı mektupta atanır.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900


. İbranice sayısal sistemi harflerin sayısal değerleri toplam oluşturmak üzere bir araya eklendiği katkı prensibine göre çalışır : Örnek 249 karşılık 200 + 40 + 9 = 249. Bu aşağıdaki gibi ifade edilir:


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM