ROMA RAKAMLARI - Matematik Canavarı


REKLAM14 Temmuz 2013 Pazar

ROMA RAKAMLARIDünya üzerindeki tüm kültürler ve eski çağlardaki tüm insan toplulukları sayılarla iç içe olmuşlar ve rakamları günlük hayatlarında sıklıkla kullanmışlardırTarih boyunca rakamların önemi büyüktür. Rakamlar olmasaydı tarih kronolojik olarak sıralanamazdı. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi de kurulamazdı. Rakamların önemi tarihle sınırlı kalmaz günlük hayatta,ticarette, hayvancılıkta da rakamlara duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Geçmişten bu yana bazı kültürler rakamlarını özgün bir şekilde hiçbir kültürden etkilenmeden kendileri oluşturmuştur. Bazı kültürler ise başka kültürlerden etkilenip onların rakam sistemlerini benimsemişlerdirKültürden kültüre rakamlar farklılık göstermektedir. 

Çok eski çağlarda Romalılar rakamları tasarlarken Mısırlılar’da olduğu gibi bazı sembol ve şekilleri tekrarlamışlardır. Başlangıçta sembol ve harfleri kullanmışlardır. Bu rakamları ilk olarak Romalılar kullandıkları için aritmetikte Roma Rakamları ya da Romen Rakamları olarak adlandırılmaktadır. Romalılara ait kaynaklardaRoma Rakamları oluşturulurken bir elin parmaklarından esinlendiği belirtilmektedir. Roma Rakamları günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılan rakam grubudur. Evrensel oluşu ve birçok yerde kullanılması insanların büyük bir çoğunluğu tarafından bilinmesini sağlamaktadırRomen rakamları büyük sayılar söz konusu oluğunda yetersiz kalmaktadır.  Yani dört işlem yaparken bu rakamlarkullanılmamaktadır. Birçok alanda kullanılmasına rağmen işlem yapmada yetersiz kalmaktadır. Roma Rakamlarının kullanıldığı yerler; bazı kitap sayfalarının ilk 10 sayfasını numaralandırılmasında, madde işaretleri, saatlerde, yüzyılları ifade ederken, tarihi olaylarda, aynı isime sahip padişahların ve kralların ayrılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Roma Rakamlarının kullanılan kısmı sınırlıdır. Bunun sebebi rakamların uzun sembollerle ifade edilmesidir. Bundan dolayı insanlar, bu uzun sembolleri kullanmak yerine modern aritmetik sayı sistemini kullanmayı tercih etmiştir. Çünkü sayılarda kullanılan sembollerin fazla olması karışıklık çıkmasına sebep olmakta ve 4 işlemin yapılmasını engellemektedir. Bu durumRoma Rakamlarının kullanım alanını sınırlandırmıştır. Yine de bu rakamların gerekli olan kısmı neredeyse her ülkede bilinmekte ve kullanılmaktadır.

ROMA RAKAMLARI TABLOSU

Sembol ve Değer
S : 0.5 (yarım) (Latince:Semis)
I  : 1 (bir) (Latince:unus)
V : 5 (beş) (Latince:quinque)
X : 10 (on) (Latince:decem)
L : 50 (elli) (Latince:quinquaginta)
C : 100 (yüz) (Latince:Centum)
D : 500 (beşyüz) (Latince:quingenti)
M : 1000 (bin) (Latince:Mille)

İlk on Roma sayısı: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Roma Rakamlarıyla Büyük Sayılar Nasıl Yazılır?

Roma rakamlarında, bir sayının bin katını göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyon katını göstermek için de ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi ile ifade edilir.

ROMA RAKAMLARI 1'DEN 100'E KADAR


ROMA RAKAMLARI NERELERDE KULLANILIR?

Roma rakamlarının kullanıldığı yerler karmaşık sistemlerinden dolayı sınırlıdır. Roma rakamları, madde işaretleri, kitap sayfalarının numaralandırılması, saatler gibi dekoratif alanlarda halen kullanılmaktadır.

* Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.
Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.
Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.
* Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.

ROMA RAKAMLARI NASIL YAZILIR?

Roma Rakamları başka bir deyişle Romen Rakamları geçmişten günümüze birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Kullanım alanı oldukça geniştirTarihte yüzyılları ifade ederken Roma Rakamları kullanılmaktadır. Yine tarihte aynı isme sahip padişahların ya da krallar arasında karışıklığın çıkmaması için isimlerin önüne Romen rakamları eklenmektedir. Ev dekorasyonunda kullanılabilecek saatler ya da kol saatlerinde tarihi ve şık bir görüntü elde etmek için Roma Rakamları kullanılmaktadır. Kullanım alanının geniş olması Roma Rakamlarını herkes tarafından bilinen evrensel rakamlar yapmıştır.

Roma Rakamları ilk başta karışık gibi görünse de mantığı anladıktan sonra kolaylıkla kavranabilecek bir sayı sistemidir. Roma Rakamları bir elin parmaklarından esinlenerek ortaya konmuştur. Rakamların kavranmasında bu durumun göz önünde bulundurulması ve parmaklar ile rakamlar arasında kurulacak ilişki öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Romalılar günümüzde kullanılan sayı sistemindeki 1, 2, 3, 4 yerine sırasıyla I, II, III, IV sembollerini kullanmışlardır. 5 sayısını belirtmek için de ‘V’ şeklinde bir sembol kullanmışlardır. 10 sayısını belirtmek için ise ‘X’ sembolünü kullanmışlardır. Diğer rakamları ifade ederken alfabedeki harflerden yararlanmışlardır. Dikkat edildiği üzere Roma Rakamlarında 0 (sıfır) yoktur. Bu durum bu rakamlarla işlem yapmayı imkansız hale getirmiştir. Romalılar sayıları belirtmek için 7 ayrı harfi rakam olarak kullanmışlardır. Roma sayı sistemi sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapmak için kullanılabilmektedir. Sıfır ve basamak sisteminin bulunmaması diğer işlemleri yapmada bir engeldir. Roma rakamları en fazla üç kez yan yana yazılabilmektedir. Ayrıca bu rakamlarda bir harfin sağına kendisinden küçük değerli bir harf gelirse harfler toplanarak okunur. Harf sol tarafa yazıldığında ise çıkarılarak okunmaktadır. Örneğin; IV (dört) 5-1=4 olarak okunmakta, VI (altı) ise 5+1=6 olarak okunmaktadır.

Roma rakamları dört işlem yapma zorluğu nedeni ile günümüzde matematik ya da sayı sistemlerinin fazlasıyla kullanıldığı diğer alanlarda tercih edilmemektedir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM