Müzik ve Matematik - Matematik Canavarı


REKLAM13 Temmuz 2013 Cumartesi

Müzik ve Matematik

Leibniz'e göre müzik gizli bir aritmetik alıştırmasıdır.Ama müziğe kendini veren kişi sayılarla oynadığının bilincinde değildir.Buna,klavsen ya da piyano çalan bir kişinin 'logaritma' çaldığını da ekleyebilirdi.
İki notayı bir arada duymak,iki frekansı ya da iki sayıyı ve bu iki sayı arasındaki oranı algılamaktan başka bir şey değildir.Demek ki armoni sorunu iki sayının oranını seçme sorununa eşdeğerdir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM