İnsan Vücudu ve Altın Oran - Matematik Canavarı


REKLAM13 Temmuz 2013 Cumartesi

İnsan Vücudu ve Altın Oran

Leonardo da vinci insan vücudunun oranlarını incelemiştir.Yukarıdaki çiziminde altın oran görülmektedir.Bu çizim matematikçi Luca Pacioli'nin 1509'da yayımlanan De Divina Proportione (kutsal oran) adlı kitabında yer almıştır.

Leonardo da Vinci'nin 1483 civarında yaptığı ama bitiremediği Aziz Jerome adlı yapıtında da alton orana rastlanır.resimde görüldüğü gibi jerome'nin vücudu tam altın 'dörtgen'' in içinde kalır.Bunun bir rastlantı olmadığına,Leonardo'nun bilerek resmini altın orana uygun yaptığına inanılmaktadır.çünkü o,pek çok yapıtında ve düşüncelerinde matematiğe ve uygulamalarına yoğun bir ilgi göstermiştir.Leonardo'nun deyişiyle ''...Matemtiksel açıklamalar ve yöntemler kullanılmadan yapılan hiçbir araştırmaya bilimsel denemez.''


not:
Altın oran'a altın kesit, altın ortalama, altın orantı da denir.yukarıda görüldüğü gibi,belirli bir doğru parçasının geometrik ortalamasıdır.B noktası AC doğru parçasını ( AC/AB=AB/BC) olacak şekilde ayırır.Altın oranın değeri şöyle belirlenir:1,618
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM