Einstein'in 'Gizi' - Matematik Canavarı


REKLAM13 Temmuz 2013 Cumartesi

Einstein'in 'Gizi'

Bilimi geliştirmek için Amerikan Birliği'nin Şubat 1990 tarihli toplantısında Einstein'in bütün teorilerinin yalnızca kendisine ait olup olmadığına dair hararetli bir tartışma çıktı.Bu tartışmaya Senta Troemel-Ploetz'in Einstein'in gölgesinde : ''Mileva Einstein Maric'in Trajik Yaşamı'' adlı kitabı yol açtı.Einstein ve Maric 1896'da İsviçre,Zürich'teki teknoloji enstitüsü'nde öğrenciyken tanıştılar.1903'te evlendiler,1914'te ayrıldılar.Yazara göre,Einstein çalışmalarını karısıyla birlikte yürüttü ve bunlar ortak bir çabanın ürünüydü.

yazar bu görüşünü şu noktalara dayandırmıştır:

1) her ikiside aynı dersleri aldı
2) bitirme tezlerini aynı alanda yazdılar
3) 1900'de ikiside yıl sonu sınavlarını geçemedi; ama einstein mezun edildi
4) 1982'ye kadar İsviçre üniversitelerinde kadınlar ile erkeklere farklı akademik ölçütler uygulanıyordu.
5) Eğer Maric çok parlak olmasaydı, çoğunluğu erkek olan bu okulda fizik okumasına izin verilmezdi.
6)Maric babasına ,einstein ile birlikte çok önemli bir çalışmayı bitirdiklerini ve bunun Einstein'i çok ünlü yapacağını yazmıştır.Aynı yıl Einstein ,özel görelilik teorisini ,brown hareketi ve fotoelektirik etkisine ilişkin çalışmalarını yayınlamıştır ve bu yayınla 1921 Nobel ödülünü almıştır.
7) Einstein,Maric'e bütün ödül parasını vermiş; o da bunu ruh hastası olan oğlunun bakımı için harcamıştır.
8) Einstein Maric'e yazdığı 41 mektupta sürekli olarak ''bizim araştırmamız'' ve ''bizim çalışmamız'' dan söz etmektedir.Maric'in Einstein'a gönderdiği mektuplardan yalnızca 10'u bugüne kalmıştır.Bu mektuplarda hiç fizikten söz edilmez.Ama , Einstein'in mektuplarından ,Maric'in şimdi elde olmayan mektuplarında sorduğu fizik ile ilgili sorulara yanıt verdiği anlaşılmaktadır.Einstein mektuplarında her zaman fizik konusundan söz etmektedir.
9) Maric, fizikçi Paul Habricht ile birlikte elektirik akımının ölçülmesi için bir makinenin yapımı üstünde çalışmıştı.Bu makinenin patenti Einstein-Habricht adlarına alınmıştır.
kaynak:yaşayan matematik-theoni pappas
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM