Proje ve Performans Farkı - Matematik Canavarı


REKLAM6 Haziran 2013 Perşembe

Proje ve Performans Farkı

Birbirine oldukça yakın  bu kavramları açıklamaya çalışalım. Öncelikle İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bir göz atmamız lazım.

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları,

Performans görevi: (Değişik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri,

Aşağıdaki tablolarda verilenlere göre proje ve performans görevleri arasındaki farkı görmeye çalışınız.


ProjePerformans
Türk bayrağı kanununda verilen oranlara göre bir Türk bayrağı çiziniz. 1. En uzunlukları verilen bayrakların boy uzunluklarının, yıldız, iç ay, dış ay yarıçaplarının hesaplanması 2. Eni 24 cm olan bir Türk bayrağı çiziniz.

 
 Mutfak ortamına uygun olacak şekilde örüntülerle bir desen çalışması yapınız.
  Eni 4 m boyu 6 m olan bir mutfağın tabanına desenli karolar döşenmek isteniyor.Altıgen ve kare kullanarak bir mutfak tabanı deseni oluşturunuz.

 İki basamaklı sayıları zihinden toplama yöntemleri geliştiriniz.
Öğretmen tarafından sorulan iki basamaklı sayıların toplama işleminin sonucunun bulunması
 Okulumuz bahçesindeki servi ağacının boy uzunluğu kesilmeden nasıl hesaplanabilir?
Okulumuz bahçesindeki servi ağacının boyunun uzunluğunu, ağacın gölge boyu ve kendi gölge boyunuz arasındaki  benzerlik oranından faydalanarak bulunuz.

 Analitik düzlemde oynanan bir oyun geliştiriniz.

 Sıralı ikililerden oluşan 10 adet noktayı analitik düzlemde gösteriniz.

 
Orijinal bir uçurtma modeli çiziniz.Düzgün 6-gen tabanlı bir uçurtma yapınız.

Görüldüğü üzere Proje: Özgün olmak şartıyla bir soruna,  değişik yöntem ve tekniklerle çözüm üretme olurken; Performans:Öğrencinin herhangi bir konuyla ilgili bilgisinin ve yeteneğinin düzeyini ölçmeye yaramaktadır.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM