Binom Açılım Özellikleri - Matematik Canavarı


REKLAM18 Haziran 2013 Salı

Binom Açılım Özellikleri

(x+y)n açılımında:

1) n+1 tane terim vardır.

2) Her terimdeki üsler toplamı n dir.

3) Açılım, x in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında, 
baştan r+1 inci terim C(n,r).xn-r.yr dir.

4) Katsayılar toplamı; x ve y terimlerinin tüm katsayıları toplamı bulunması için bütün değişkenlere (x,y,..) 1 verilerek hesaplanır.

5) Sabit terim; sabit terim bu açılımda x li ve y li terim bulunmayan terime denir. Bu terimi bulmak için bütün değişkenlere 0 verilir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM