YAY AÇISI (UYGULAMA) - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mayıs 2013 Çarşamba

YAY AÇISI (UYGULAMA)

YAY AÇISI


Show central angle: Merkez Açıyı Göster


KAYNAK:
http://www.mathopenref.com/arcangle.html
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM