KARENİN ÇEVRESİ (UYGULAMA) - Matematik Canavarı


13 Mayıs 2013 Pazartesi

KARENİN ÇEVRESİ (UYGULAMA)

KARENİN ÇEVRESİ

Bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpımı karenin çevresini verir.KAYNAK:
http://www.mathopenref.com/squareperimeter.html
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    

Post Top Ad