DÜZGÜN BEŞGEN (UYGULAMA) - Matematik Canavarı


REKLAM

14 Mayıs 2013 Salı

DÜZGÜN BEŞGEN (UYGULAMA)

DÜZGÜN BEŞGEN

Düzgün Çokgenleri görmek için Regular'ı tıklayın.
Show Diagonals: Köşegenleri Göster
Show Triangles: Üçgenleri Göster
A pentagon has 5 sides: Beşgen 5 kenarlıdır.


KAYNAK:
http://www.mathopenref.com/pentagon.html
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM