DELTOİDİN ÇEVRESİ (UYGULAMA) - Matematik Canavarı


REKLAM

14 Mayıs 2013 Salı

DELTOİDİN ÇEVRESİ (UYGULAMA)

DELTOİDİN ÇEVRESİ

Perimeter = Çevre 
Kısa ve uzun kenarın uzunluk toplamının 2 ile çarpımı deltoidin çevresini verir.


KAYNAK:
http://www.mathopenref.com/kiteperimeter.html
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM