9.SINIF ÜSLÜ SAYILAR KONU ANLATIMI - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Mayıs 2013 Çarşamba

9.SINIF ÜSLÜ SAYILAR KONU ANLATIMI


A. TANIM
a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

ifadesine üslü ifade denir.
× an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ
 1. a ¹ ≠0 ise, a0 = 1 dir.
 2. 00 tanımsızdır.
 3. Π  ise, 1n = 1 dir.

 1. (am)n = (an)m = am×n

 1. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
 2. Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.
 3. n bir tam sayı ve a sıfırdan farklı bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,
a) (–a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.
b) (–a2n) = –a2n ifadesi daima negatiftir.
c) (–a)2n + 1 = –a2n + 1 ifadesi; a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

 1. (n + 1) basamaklı sayısı a × 10n ye eşittir.

•  •  


x, n basamaklı olmak üzere,C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEM
 1. × an + y × an – z × an = (x + y – z) × an
 2. am × an = am + n
 3. am × bm = (a × b)m
D. ÜSLÜ DENKLEMLER
 1. a ¹≠ 0, a ¹≠  1, a ¹ ≠ –1 olmak üzere,
ax = ay ise x = y dir.
 1. n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,
x = y dir.
 1. n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn = yn ise,
x = y veya x = –y dir.

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM