9.SINIF DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ KONU ANLATIMI - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Mayıs 2013 Çarşamba

9.SINIF DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ KONU ANLATIMI


A. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ
Soruları çözerken;
 1. Soru, verilenler ve istenen anlaşılana kadar okunur.
 2. Verilenler matematik diline çevrilir.
 3. Denklem çözme metodları ile matematik diline çevrilen denklem çözülür.
 4. Bulunanın, soru cümlesinde istenen olup olmadığı kontrol edilir.

B. MATEMATİK DİLİNE ÇEVİRME
Verilen problemin x, y, a, b, c gibi sembollerle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir.
 1. Herhangi bir sayı x olsun.
Bu sayının a fazlası : x + a  dır.
Bu sayının a fazlasının yarısı : (x+a)/2  dir.

Bu sayının yarısının a fazlası : (x/2)+a  dır.

Bu sayının küpünün a eksiği  :  x3 – a dır.

 1. Herhangi iki sayı x ve y olsun.
 2.  
Bu iki sayının toplamının a katı : a × (x + y) dir.
Bu iki sayının kareleri toplamı : x2 + y2 dir.
Bu iki sayının toplamının karesi : (x + y)2 dir.

 1. Ardışık tam sayılardan en küçüğü x olsun.
Ardışık üç tam sayının toplamı :
     x + (x + 1) + (x + 2) dir.
Ardışık üç çift sayının toplamı :
     x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, çift sayı)
Ardışık üç tek sayının toplamı :
     x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, tek sayı)
C. KESİR PROBLEMLERİ
a, b    ve b ≠ 0 için a/b ye kesir denir.

 • Herhangi bir sayı x olsun.
D. YAŞ PROBLEMLERİ
 • Bir kişinin yaşı x ise,
T yıl önceki yaşı : x – T
T yıl sonraki yaşı : x + T olur.
 • Kişiler arasındaki yaş farkı her zaman aynıdır.
 • İki kişinin yaşları oranı yıllara göre orantılı değildir.
 • İki kişinin yaşları toplamı T yıl sonra 2 × T artar.
 • n kişinin yaşları toplamı T yıl sonra n × T artar.
E. İŞÇİ - HAVUZ PROBLEMLERİ
Bir işi;
A işçisi tek başına a saatte,
B işçisi tek başına b saatte,
C işçisi tek başına c saatte
yapabiliyorsa;
 • A işçisi 1 saatte işin  1/a sını bitirir.
 • A ile B birlikte t saatte işin  (t/a)+(t/b) sini bitirir.
 • A, B, C birlikte t saatte işin (t/a)+(t/b)+(t/c)   sini bitirir.
Eğer üçü t saatte işi bitirmiş ise bu ifade 1 e eşittir.
 • A işçisi x saat, B işçisi y saat C işçisi z saat çalışarak işi bitiriyorsa,(x/a)+(y/b)+(z/c)=1   dir.
Havuz problemleri işçi problemleri gibi çözülür.
A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor.
Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor olsun.
Bu iki musluk birlikte bu havuzun t saatte
 sini doldurur. • A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor. Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor ise, bu iki musluk aynı anda açıldığında bu havuzun dolması için b > a olmalıdır.

F. HAREKET PROBLEMLERİ
v : Hareketlinin hızı
x : Hareketlinin v hızıyla t sürede aldığı yol
t : Hareketlinin v hızıyla x yolunu alma süresi ise,


    

Aralarında x km olan iki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda aynı yönde hareket ederlerse arkadaki aracın (v1 hızlı araç) öndekini yakalama süresi   

dir.
 

H. FAİZ PROBLEMLERİ
F : Faiz miktarı
A : Anapara (Kapital)
n : Yıllık faiz oranı
t : Kapitalin faizde kalma süresi olmak üzere,
Faize yatırılan para her yıl getirdiği faiz ile birlikte tekrar faize yatırılırsa elde edilen toplam faize bileşik faiz denir.
Buna göre, A lira yıllık bileşik faiz oranı % n olan bir bankaya yatırılıyor. t yıl sonra

      
I. KARIŞIM PROBLEMLERİ
    


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM