Dar Açılı Üçgen Nedir? - Matematik Canavarı


26 Nisan 2013 Cuma

Dar Açılı Üçgen Nedir?


Dar Açılı Üçgen : Üç açısı da dar açı olan üçgene denir.Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    

Post Top Ad