BETTANİ (858 – 929) - Matematik Canavarı


REKLAM

20 Nisan 2013 Cumartesi

BETTANİ (858 – 929)

     Batlamyus (Ptolemy) ‘ tan sonra, kendi dönemine kadar yetişen en büyük astronomi bilgini unvanını taşır. Batı literatüründe Albatengi diye anılır.

     Hintlilerin kullandığı jiva kavramını jeyp diyerek Arapçaya kazandırmıştır. Daha sonraları, bu kavram, SİNÜS adıyla batı kültürüne girmiş ve giderek bilim dünyasındaki vazgeçilmez yerini almıştır. Sinüs’ün ne kadar önemli bir kavram olduğu trigonometri derslerinde görülecekti
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM