Tam Kare Doğal Sayıların Karekökleri - Matematik Canavarı


REKLAM

25 Mart 2013 Pazartesi

Tam Kare Doğal Sayıların Karekökleri

Tam Kare Doğal Sayıların Karekökleri

Bir sayının karekökü, bu sayıyı veren iki eşit çarpandan biridir. Şöyle de söyleyebiliriz: 
Bir sayının karekökü, kendisiyle çarpımı yani karesi, karekökü aranan sayıya eşit olan sayıdır. 
Bir sayının karesini almak, o sayıyı kendisiyle çarpmak demektir; karekök almak ise, bu işlemin tersidir. 

Örneğin 7 sayısı, 49'un kareköküdür; çünkü 7x7=49'dur. 


Aritmetik simgeleriyle 7'nin 49'un karekökü olduğu 7= ya da  =7 biçiminde; 
7'nin karesinin' 49 olduğu da 72=49 biçiminde gösterilir. 

Karekök genellikle r harfiyle belirtilir. Bu, "kök" anlamında Latince radix sözcüğünün baş harfinden gelir.

Herhangi bir karenin bir kenarının uzunluğu, her zaman, karenin alanının kareköküne eşittir. Buradan da anlaşılabileceği gibi kareköklerden, alan problemlerinde yararlanılır. 

Ayrıca Pisagor teoreminde, dik üçgenlerin kenar uzunluklarının hesaplanmasında da karekök kullanılır; buna göre bir dik üçgende, en uzun kenarın karesi öteki iki kenarın karelerinin toplamına eşittir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM