Sonu 5 Olan Sayıların Karesini Almak - Matematik Canavarı


REKLAM

25 Mart 2013 Pazartesi

Sonu 5 Olan Sayıların Karesini Almak


Sonu 5 Olan Sayıların Karesini Almak

*Beş in solundaki rakam 1 artırılır.

*Onlar basamağ ı ile çarpılır.

*Çarpım yazılır ve çarpımın sağ ına 25 yazılır.


Örnek: (45)² = ?

4+1=5 olup, 4.5=20’dir.
20’nin yanına 25 yazılır.
(45)² = 2025


Örnek: (135)² =18225

13+1=14
13x14=182
25’in soluna 182 yazılır.

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM