Renklerin Karışımı Paradoksu - Matematik Canavarı


REKLAM

20 Mart 2013 Çarşamba

Renklerin Karışımı Paradoksu


Renklerin karış ımını iki şekilde gerçekle ştirebiliriz.

a) Madde (meselâ boya) olarak,

b) Iş ık olarak.

A şa ğıdaki ilk şekilde renkler, madde olarak karış tırılmı tır. Kesiş imlerinde di ğer renkler de
görülmektedir. Tüm renklerin kesiş iminden de "S İYAH" elde edilir. İkinci şekilde de ış ık olarak
karış ım yapılmış tır. Burada da tüm renklerin karı şımı "BEYAZ"ı verir. (Gökku şağ ında veya
prizmada oldu ğu gibi)


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM