Renklerin Karışımı Paradoksu | Matematik Canavarı

Renklerin Karışımı Paradoksu


Renklerin karış ımını iki şekilde gerçekle ştirebiliriz.

a) Madde (meselâ boya) olarak,

b) Iş ık olarak.

A şa ğıdaki ilk şekilde renkler, madde olarak karış tırılmı tır. Kesiş imlerinde di ğer renkler de
görülmektedir. Tüm renklerin kesiş iminden de "S İYAH" elde edilir. İkinci şekilde de ış ık olarak
karış ım yapılmış tır. Burada da tüm renklerin karı şımı "BEYAZ"ı verir. (Gökku şağ ında veya
prizmada oldu ğu gibi)Google Plus İle Paylaş
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum:

Yorum GönderFaydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1