Pi Sayısının Yıllara Göre Değişimi - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Mart 2013 Cuma

Pi Sayısının Yıllara Göre Değişimi


M.Ö 20 yy Babilliler;π = 31/8 değ erini kullanıyorlar.
M.Ö 20 yy Mısırlılar; π= (16/9)*(16/9)= 3,1605 de ğerini kullanıyorlar.
M.Ö 12 yy Çinliler; π= 3 değ erini kullanıyorlar.
M.Ö 550 Kutsal Kitapta I.Krallar;π = 3 değ erini kullanıyorlar.
M.Ö 434 Anaksagoras; daireyi kare yapmaya çalış ıyor.
M.Ö 3 yy Arş imed; 310/71 <π< 31/7 olduğ unu buluyor.
Bundan ba şka π= 211875/67441 kesrini de buluyor.

2. yy Batlamyos;π = 377/120 = 3,14166... de ğerini kullanıyor.
3. yy Çung Hing;π = 3,16; Vang Fav; π=3,155; Liu Hui; π= 471/150 = 3,14 de ğerlerini
kullanıyorlar.
5. yy Zu Çung Çi; 3,1415926 < π<3,1415927 olduğ unu buluyor.
6. yy Hintli Aryabhatta;π = 62832/2000 = 3,1416 değ erini, Brahmagupta;π = Ö10 de ğerini
kullanıyorlar.
1220 Fibonacci;π = 3,141818 değ erini kullanıyor.
1436 Semerkantlı El Kaş i;π 'yi 14 basamağ ına kadar hesaplıyor.
1573 Valentinus Otho;π = 355/113 = 3,1415929 olduğ unu buluyor.
1593 Hollandalı Adriaen van Rooman;π 'yi 15 basamağ ına kadar hesaplıyor.
1596 Hollandalı Ludolph Van Ceulen;π 'yi 35 basama ğa kadar hesaplıyor.(Bu nedenle
Almanya'da ; Ludolph Sayısı olarak bilinir.)
1705 Abraham Sharp;π 'yi 72 basama ğa kadar hesaplıyor.
1706 John Machin;π 'yi 100 basamağ a kadar hesaplıyor.
1719 Fransız De Lagny;π 'yi 127 basama ğa kadar hesaplıyor.
1737 Leonhard Euler;π 'in benimsemesiyle adı evrensellik kazanıyor.
1761 İ sviçreli Johann Heinrich Lambert;π'nin irrasyonelli ini kanıtlıyor.
1775 Euler; π'nin olabileceğ ine i şaret ediyor.
1794 Fransız Adrien-Marie Legendre;π 'nin ve π*π 'nin irrasyonelli ini kanıtlıyor. Aynı
zamandaπ 'nin aş kın olabileceğ ini belirtiyor.
1794 Vega;π 'yi 140 basamağ a kadar hesaplıyor.
1844 Avusturyalı Schulz von Stranssnigtzky;π 'yi 200 basamağ a kadar hesaplıyor.
1855 Richter;π 'yi 500 basamağ a kadar hesaplıyor.
1874 İngiliz W. Shanks;π 'yi 707 basamağ a kadar hesaplıyor.
1882 Alman Ferdinand Lindemann; π'nin a kın bir sayı olduğ unu kanıtlıyor.
1947 İ lk bilgisayar ENIAC;π 'yi 2035 basamağ a kadar hesaplıyor.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM