Eratosthenes'in Kalburu (Asal Sayılar) - Matematik Canavarı


REKLAM

19 Mart 2013 Salı

Eratosthenes'in Kalburu (Asal Sayılar)


Eratosthenes'in Kalburu


İ ki sayı arasındaki asal sayıları bulmak için bu yöntem oldukça kullanı şlı. Çalı ması biraz
yavaş olsa da (di ğer formüllere göre) yine de eğ lenceli ve sonuçta di ğerlerinden daha az
karmaş ık.

Kullanımı:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100

1'e asal sayı olmadığı için çarpı i şareti koyun. 2'yi bir asal sayı olduğ u için daire içine alın,
daha sonra 2'nin tüm katlarına çarpı i şareti koyun. 3'ü de daire içine alın ve katlarına da çarpı
i şareti koyun. Ondan büyük olan 5'e daire ve katlarına da çarpı i şareti koyun. 100'e kadar olan
tüm sayılara bu iş lemi uygularsanız, 100'e kadar olan asal sayıları bulursunuz. Buldu ğunuz
asallarla 1000'e kadar olanları, onlarla 1.000.000'a kadar olanları da bulursunuz ve bu sonsuza
kadar gider. Bu yönteme Eratosthenes'in Kalburu denir.

Kaynak: TÜ Matematik ve Bilgisayar KulübüFaydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM