Aralarında İki Fark Bulunan Sayıların Çarpımı - Matematik Canavarı


REKLAM

25 Mart 2013 Pazartesi

Aralarında İki Fark Bulunan Sayıların Çarpımı

Aralarında İki Fark Bulunan Sayıların Çarpımı

Sayıların aritmetik ortalamasının karesinin 1 eksiğini alırız. Örnek:   29x31=?

30x30 - 1 = 899 bulunur. 


Örnek:   19x17=?

18x18 - 1 = 363 bulunur. 
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM