Altın Yıldız - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

Altın Yıldız


Yıldızın kolları, tabanı olu şturan FKJHG be şgeninin kenarlarından yukarıya do ğru kıvrılıp
birleş tirilirse olu şan piramidin yüksekli ğinin, taban çevreleyen çemberin yarıçapına oranı q
dır.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM