Altın Yıldız | Matematik Canavarı

Altın Yıldız


Yıldızın kolları, tabanı olu şturan FKJHG be şgeninin kenarlarından yukarıya do ğru kıvrılıp
birleş tirilirse olu şan piramidin yüksekli ğinin, taban çevreleyen çemberin yarıçapına oranı q
dır.

Google Plus İle Paylaş
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum:

Yorum GönderFaydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1