Altın Üçgen - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

Altın Üçgen


Tepe açısı 36° olan ikizkenar üçgene Altın Üçgen denir. Çünkü, uzun kenarın taban kenara
oranı altın oranı verir.

Altın üçgen içine çizilen gitgide küçülen Altın Üçgenlerin köş elerinde eş it açılı logaritmik spiral geçer.

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM